Jste zde

Mateřská škola Kunratice

Mateřská škola je 8 třídní s kapacitou 224 dětí. Má výhodnou polohu uprostřed městské části, velkou zahradu, v blízkosti je les a upravený lesopark.

Mateřská škola zahájila provoz 29. 8. 1980. V 80. a 90.letech byla škola čtyřtřídní. Během letních prázdnin r. 2000 byla dokončena půdní vestavba, vzniklo další patro budovy se dvěma třídami, které využívala ZŠ Kunratice pro výuku žáčků 1.tříd až do roku 2007. V letech 2008-2009 byly postupně otevřeny další dvě třídy MŠ. V této době byla škola šestitřídní s kapacitou 168 dětí. V následujících letech nebyla stávající kapacita dostačující, proto bylo nově zrekonstruováno první patro budovy nad školní jídelnou ZŠ Kunratice, Předškolní 419. Zde jsou od roku 2012 další dvě třídy s kapacitou 56 dětí. V hlavní budově MŠ, Předškolní 880, se vzdělává 168 dětí, v druhé budově MŠ, Předškolní 419, se vzdělává 56 dětí. Celková kapacita mateřské školy je 224 dětí.

Mateřská škola zajišťuje celodenní péči pro děti denně od 6.30 do 17.00 hodin. Děti jsou ve třídách rozděleny zpravidla podle věku. Máme dostatečně prostorné třídy s odpovídajícím vybavením, rozmanitým množstvím hraček a didaktických pomůcek. Děti využívají prostornou zahradu s mnoha herními prvky, jsou zde 4 pískoviště s krycími sítěmi, které chrání před sluncem vzrostlé stromy, 2 venkovní učebny, hmyzí domeček, tichá pošta, vodní hrátky, bambusové týpí, záhonky, ptačí budky a řada prvků pro sportovní vyžití.

Kolektiv zaměstnanců tvoří 17 pedagožek včetně ředitelky mateřské školy, školní asistent, asistent pedagoga, asistent pro děti s odlišným mateřským jazykem, administrativní pracovnice. O chutné a zdravé jídlo se ve školní jídelně starají paní kuchařky, paní uklízečky udržují v čistotě a pořádku prostory školky a pomáhají dětem při sebeobslužných činnostech.

(převzato z www.mskunratice.cz)

IČ: 70992193
DS: 6yiktqq

Sídlo: 
Předškolní 880
Praha - Kunratice
Česká republika
Telefon: +420 244 911 551
CZ
Vyskočit nahoru