Místní veřejná knihovna v Praze-Kunraticích, základní knihovna

organizační složka MČ Praha-Kunratice bez právní subjektivity
zřízená v souladu se zák. č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze
zapsaná Ministerstvem Kultury ČR pod ev. č. 4275/2002