Jste zde

Koronavirus - nabídky pomoci, služby v nouzi

Linka pomoci pro seniory v nouzi: 800 160 166
Možnost zajištění a dovezení nejnutnějších nákupů, psychologická a praktická pomoc seniorům v nouzi. Zřizuje Magistrát hl.m. Prahy ve spolupráci s dobrovolníky z ČČK, skautů a Života 90 a další.


Hlavní je zachovat klid! Pokud potřebujete pomoci, neváhejte někoho kontaktovat, nestyďte si říci o pomoc!
Jsme v tom všichni společně, tak se z toho taky společně dostaneme!

Dejte si pozor na nepoctivce a překupníky, zachovejte při rozhodování chladnou hlavu!


Obecné informace ke koronaviru

 • Infolinka: 1212
 • Pro případ obtíží: 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370 (Státní zdravotní ústav)

Právní pomoc

http://koronavirus-pravo.cz

Zajištění ochranných prostředků

 • Pro zajištění látkové roušky volejte na +420 244 102 219 (hovory jsou občas automaticky přesměrovány, vyčkejte na lince) případně pište na email: hyza@praha-kunratice.cz
 • MČ Praha-Kunratice také vydává občanům starším 70 let s trvalým pobytem v Kunraticích balení respirátorů FFP2.

Zajištění dovezení základních potřeb (potraviny, hygienické prostředky), venčení psa, léky...

 • Pražská linka: 800 160 166 - přesměrují dle druhu potřeby, zajistí službu dle aktuální dostupnosti dobrovolníků

Psychologická pomoc

 • Senioři
  • ELPIDA  - linka seniorů: 800 200 007 (8-20h)
  • Senior telefon Života 90: 800 157 157 (nonstop)
 • Děti
  • Linka bezpečí pro děti: 116 111 (nonstop) + chat
  • Linka důvěry DKC: 241 484 149, 777 715 215
  • Modrá linka důvěry: 549 241 010
 • Dospělí
  • Linka důvěry CKI PL Bohnice: 284 016 666
  • Linka první psychické pomoci: 116 123
  • Linka psychopomoci 224 214 214
  • Linka pro rodinu a školu 116 000
  • Rodičovská linka důvěry: 222 580 697
  • Rodičovská linka Linky bezpečí: 606 021 021
  • Linka pro příslušníky všech bezpečnostních složek: 974 834 688
 • Online pomoc zřízená po dobu koronaviru

Jsem dobrovolník...

Můžu zajistit nákupy dalším a jinak pomoci - navštivte tyto stránky

Můžu pomoci sousedům - dejte sousedům do schránek na sebe kontakt s nabídkou pomoci, minimalizujte jakýkoli přímý kontakt; u bytových domů vylepte nabídku do společné chodby (nástěnka, vchodové dveře apod.) - použijte fantazii!

Pomoc skautů seniorům - bezplatná linka 800 200 007

SKAUTSKÁ POMOC LINCE SENIORŮ V PRAXI
Elpida ve spolupráci s Junák – český skaut z.s. nabízí v rámci projektu Skautská pomoc Lince seniorů bezplatnou pomoc při zajišťování každodenních potřeb seniorů v době pandemie COVID-19, kterým je z důvodu např. jiných zdravotních komplikací doporučeno vyhýbat se místům s vysokou koncentrací osob.
Elpida v rámci služby umožní seniorům předat svůj požadavek na dobrovolnou pomoc  členům organizace Junák – český skaut z.s.. 

S čím mi takto mohou skauti pomoci?
Lze tímto způsobem žádat o pomoc v činnostech, které nevyžadují přímý osobní styk dobrovolníka se seniorem a pomáhají seniorovi se zajištěním základních životních potřeb.

V tuto chvíli skauti realizují pomoc v těchto činnostech:
■ nákup potravin a základních potřeb
(v rozsahu ideálně na celé stokoruny, dle individuálního nákupního  seznamu)
■ návštěva pošty (kdy není nutné, aby byl senior přítomný osobně)
■ návštěva lékárny

Jak si o pomoc mohu říci?
Stačí zavolat na bezplatnou linku 800 200 007 a sdělit, s čím potřebujete pomoci. Operátoři se s Vámi domluví podrobnosti a předají Váš požadavek organizaci Junák – český skaut z.s., kde bude v případě volné kapacity dobrovolníka vyřízen. Dospělý skaut či skautka se s Vámi spojí a domluví se na podrobnostech realizace Vašeho požadavku.
V případě žádosti o dobrovolnou pomoc skautů je se souhlasem volajícího porušen jinak trvale platný princip anonymity volání na Linku seniorů. Pro realizaci pomoci bude nutné pracovníkovi Linky seniorů sdělit:
■ jméno příjmení,  telefonní číslo, přesnou adresu (označení na zvonku,číslo dveří..) 
■ činnost se kterou potřebujete pomoci, čas kdy to potřebujete

Za jak dlouho po zavolání na Linku seniorů mohu pomoc čekat?
Nebudete-li do 48 hodin kontaktován žádným dobrovolníkem, patrně jsou dobrovolnické kapacity skauta ve Vašem regionu vytížené. Poptávka po pomoci ve skautském systému zůstává a možná se Vám někdo ozve později. Přesto však po uplynutí 48hodin doporučujeme se opět obrátit na Linku seniorů 800 200 007 a požádat o zprostředkování kontaktu na jinou dobrovolnickou organizaci ve Vašem regionu.

Jak pomoc probíhá?
Samotná služba je poskytována maximálně bezkontaktně, aby bylo vyloučeno riziko ohrožení zdraví. Dobrovolník z řad skautů od seniora získá vše potřebné k obstarání záležitosti. Nákup, léky nebo složenky poté předá zpět seniorovi přede dveřmi a po předchozí domluvě s ním vypořádá úhradu za obstarané zboží či léky. Senior tak platí pouze cenu léků či nákupu, který mu bude doručen, bez jakýchkoli dalších poplatků či přirážek.
Dobrovolník nakoupí vždy zodpovědně, tak, aby seniorovi nevznikaly zbytečné náklady, přičemž nesmí být překročena částka, kterou má pro nákup vyhrazenou. V případě potřeby nákup konzultuje se seniorem po telefonu. S nákupem doručí i účtenku pro možnost kontroly ceny nákupu. Dobrovolník nemusí doručit určité položky nákupu, které nejsou aktuálně v obchodě dostupné, nebo položky, jež se nevejdou do částky vyhrazené k nákupu.
Na základě telefonické objednávky je služba poskytnuta jednorázově, senior si však s pracovníkem linky může domluvit opakované plnění (např. určité dny v týdnu), případně kdykoli zavolat znovu.
Skautská pomoc je poskytována na dobrovolné bázi, bez nároku na odměnu. Nelze vyloučit, že v určitých lokalitách nebude Junák – český skaut z.s.  schopen zajistit potřebné množství dobrovolníků ke splnění všech objednávek. V takovém případě se Vám zástupce Junáka ozve co nejdříve zpět a informuje Vás o dalším postupu. 

Jakékoli případné dotazy, stížnosti či reklamace týkající se služby Vám pomůžeme vyřešit telefonicky na Lince seniorů 800 200 007, a to denně od 8:00 do 20:00 hodin.
Stížnost lze také podat e-mailem vedoucí Linky seniorů Kateřině Bohaté katerina.bohata@elpida.cz , případně písemně na adresu: Kateřina Bohatá, Elpida o.p.s., Na Strži 40, Praha 4

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE TAKÉ NA STRÁNCE  organizace Junák- český skaut z.s. www.skautskapomoc.cz

PřílohaVelikost
PDF icon Info leták pro zdravotnický personál199.92 KB
Vyskočit nahoru