Jste zde

Koronavirus - Informace MČ

Úřední hodiny ÚMČ Praha-Kunratice jsou aktuálně s omezením:

Po: 8:00 - 12:00; 13:00 - 17:30

St: 8:00 - 12:00; 13:00 - 17:30

Úřad městské části Praha-Kunratice přistupuje k dočasnému omezení kontaktu s veřejností, a to vzhledem ke stávající epidemiologické situaci. Žádáme občany, aby odložili vyřizování méně důležitých záležitostí na pozdější dobu, neodkladné záležitosti prosíme řešte přednostně telefonicky, písemnou a elektronickou komunikací.


Kontaktujte nás elektronicky (zde)
V případě potřeby kontaktujte radnici na tel.: 244 102 214


VÝDEJ RESPRÁTORŮ OBČANŮM STARŠÍCH 70 LET

MČ Praha-Kunratice vydává občanům starším 70 let s trvalým pobytem v Kunraticích balení respirátorů FFP2. Při výdeji je ověřována totožnost vůči seznamu trvale přihlášených k pobytu.

Respirátory je možné vyzvednout na podatelně úřadu MČ Praha-Kunratice v úředních hodinách

Děkujeme společnosti Good Mask Česká republika za dar těchto respirátorů. Výrobní hala se nachází v ulici Dobronická v Kunraticích a jedná se o vysoce kvalitní české výrobky.


VÝDEJ DESINFEKCE PRO KUNRATICKÉ OBČANY

Výdej je relizován na třech místech:

Radnice - zvoňte na podatelnu v provozní dobu úřadu

Zelené údolí - cukrárna na křižovatce V Zeleném údolí x Za Valem v provozní dobu cukrárny

Sídliště Flora - lékárná Flora v Hornomlýnské v provozní dobu lékárny

SVJ, firmy apod. se mohou o zásoby desinfekce hlásit na úřadě (domluvit předem telefonicky, čepování do vlastních nádob), množství dle provozní potřeby.

Vydáváme pouze do vlastních donesených nádob.
Desinfekce je určena pouze na ruce po jejich umytí mýdlem a osušení!
Výdej je realizován do vypotřebování zásob!
 


MAPA DÁVKOVAČŮ NA DESINFEKCI V KUNRATICÍCH

(zastávky MHD, klíčové body apod. jsou vybaveny nerezovými dávkovači s desinfekcí, jsou pravidelně doplňovány)

 

 


Zrušení akcí a zavření provozů a objektů v Kunraticích

 • Dočasné zrušení prodeje výletů pro seniory
 • Uzavření klubu seniorů
 • Omezení návštěv v Domě s chráněnými byty
 • Odložení přednášek a koncertů v Domě s chráněnými byty

Doprava

MHD funguje v normálním režimu, ochrana dýchacích cest je však povinná, přední dveře vozidla (a přidružený prostor) jsou pro ochranu řidiče nepřístupné, ostatní dveře se otevírají automaticky všechny na každé zastávce (není nutné používat tlačítko signalizace), nákup jízdenky u řidiče je přerušen - využijte aplikace či sms jízdenku. V prostoru MHD od sebe držte s ostatními lidmi maximální možný odstup.

Pošta

Více informací zde: https://www.postaonline.cz/detail-pobocky/-/pobocky/detail/14004

Jak si zařídit...

Obecně - cokoliv, co můžete vyřídit na dálku, vyřiďte na dálku a ideálně elektronicky - email, telefon, datová schránka. Kunratická radnice funguje s omezení, vstup je však možný pouze s předepsanou ochranou dýchacích cest!

 • Lhůty ve správních řízeních - lhůty běží dál dle zákona, v případě jejich promeškání již nelze na základě žádosti zmeškání prominout s odvoláním na nouzový stav a omezené možnosti podávání a zasílání dokumentů.
 • Platnost osobních dokladů - již je možné normálně zažádat o výměnu či nový doklad; doklady vydává ve standardních úředních hodinách ÚMČ Praha 4

Odpady

 • Svoz směsného odpadu probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,
 • Svoz využitelných složek (papír, sklo, plasty, nápojový karton, kovy, bioodpad) probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,
 • Provoz sběrných dvorů:
  1. Dobronická 892, Praha 4 - Kunratice, VS‐Ekoprag, s.r.o., Po – Pá  8:30 – 18:00 hod., So  8:30 – 15:00 hod.
  2. Bartůňkova čp. 711, Praha 11 - Chodov, Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., Po – Pá  8:30 – 18:00 hod., So  8:30 – 15:00 hod. 
  3.  Generála Šišky, Praha 12 - Modřany, Správa bytových objektů Praha – Modřany, Po – Pá  8:30 – 18:00 hod., So  8:30 – 15:00 hod.
 • Provoz kompostárny hl. m. Prahy ve Slivenci  je v provozu.
 • Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad je již bez omezení.

Jak zacházet s rouškami v domácnostech:

 • Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.
 • Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.
 • Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad).
 • V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.
 • Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.

Domácnosti v karanténě nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19:

 • Odpad netřiďte - veškerý odpad z domácnosti, to znamená i papír, sklo a plasty, ukládejte společně do plastových odpadkových pytlů o tloušťce minimálně 0,2mm. V případě tenčích odpadkových plastových pytlů je nutné použít dva kusy.
 • Pytel s odpadky pečlivě zavažte a v místě úvazu postříkejte dezinfekcí (alespoň Savo, Sanytol,…).
 • Takto zabalený odpad uložte do černého kontejneru na směsný odpad, v případě domácností v rodinných domech do své popelnice.
 • Odpad nikdy neukládejte vedle kontejneru nebo popelnice, aby nedošlo k infikování osob, které odpady svážejí.

   

  Stránky

  Vyskočit nahoru