Jste zde

Archiv 2010

01.03.2011 - MASOPUSTNÍ PRŮVOD MASEK v sobotu   5. března 2011.

TJ SOKOL Kunratice Vás zve na MASOPUSTNÍ PRŮVOD MASEK v sobotu 5. března 2011, sraz v 9.00 hodin za sokolovnou.

Napečte koblihy,
vyjděte do ulic,
pozdravte maškary,
jsou také z Kunratic.

28.02.2011 - Výběrové řízení na tajemníka/tajemnici MČ Praha-Libuš.

Úřad městské části Praha-Libuš, zastoupený starostou, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo tajemník Úřadu městské části Praha-Libuš. Bližší informace na www.praha-libus.cz nebo v tomto dokumentu . Termín podání přihlášek do 23. března 2011

25.02.2011 - Mateřská škola hledá pro své odloučené pracoviště v MŠ Hrnčíře paní učitelku na zástup –  3 roky.

Bližší informace jsou v tomto dokumentu .

23.02.2011 - Informace pro občany MČ Praha-Kunratice: Životní podmínky 2011 domácností v ČR.

Český statistický úřad organizuje v roce 2011 v souladu se zák. č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření „Životní podmínky domácností v ČR“, které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto šetření je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 30 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Vlastní šetření proběhne v době od 19. února do 15. května 2011 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů a tito pracovníci se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s OP opravňují k provedení šetření.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v cca 10 700 domácnostech, které byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem.

Pokud k prováděnému šetření budete mít jakékoli dotazy obraťte se s nimi na pracovníka Odboru terénních zjišťování ČSÚ pověřeného řízením šetření „Životní podmínky 2011“ paní RNDr. Janu Šídlovou, tel. 274 05 20 84 příp. e-mail: jana.sidlova@czso.cz

Jitka Voříšková, tajemnice ÚMČ Praha-Kunratice 324/2011

23.02.2011 - VÝSTAVA „Digitální mapy Prahy“

Útvar rozvoje hl.m. Prahy pořádá výstavu Digitální mapy Prahy. Bližší informace o místě a době návštěvy jsou v tomto dokumentu .

16.02.2011 - VYHODNOCENÍ ANKETY „Vybudování nového stanoviště tříděného sběru odpadů v ul. Za valem“

Hospodářsko - správní odbor Úřadu Městské části Praha 4 – Kunratice obdržel žádosti obyvatel Zeleného údolí o navýšení počtu stanovišť tříděného sběru odpadů v lokalitě sídliště Zelené údolí.
Na základě těchto žádostí vytipoval ÚMČ Praha – Kunratice místo pro vznik nového stanoviště tříděného sběru odpadů a to na konci ul. Za Valem v těsné blízkosti kotelny.
Obyvatelé přilehlých domů mohli prostřednictvím ankety vyjádřit souhlas - nesouhlas s tímto záměrem. Výsledek ankety a závěr z ní plynoucí je v tomto dokumentu .

15.02.2011 - Beseda s PhDr. Tomášem Grulichem nad jeho knihou HUMOR SBLIŽUJE v pondělí 28.2.2011.

Místní veřejná knihovna ve spolupráci s Městskou částí Praha-Kunratice pořádá besedu s PhDr. Tomášem Grulichem nad jeho knihou HUMOR SBLIŽUJE.
Beseda se koná v pondělí 28.2.2011 od 14 hodin v zasedací místnosti kunratické radnice, K Libuši 7, Praha 4-Kunratice.
Kniha HUMOR SBLIŽUJE je sestavena z charakteristických vtipů jednotlivých států Evropské unie.
Vstup volný.

14.02.2011 - 3. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Kunratice svolává starostka na pondělí 21.02.2011 v 18:00 hodin

PDF

11.02.2011 - Školička KAČKA hlídání dětí on-line. Školka s desetiletou tradicí ve Zlíně otvírá pobočku v Praze blízko u metra.

Bližší informace najdete na odkazu www.kackapraha.cz .

31.01.2011 - Sčítání lidu, domů a bytů 2011, které organizuje Český statistický úřad. Rozhodným okamžikem sčítání bude půlnoc z 25. na 26. března 2011.

Bližší informace najdete na odkazu ČSÚ www.scitani.cz nebo v dopise ČSÚ .

19.01.2011 - MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ Pražské plynárenské, a.s.

Pražská plynárenská,a.s. ve spolupráci s dceřinou společností Prometheus, energetické služby, s.r.o. a úřadem MČ Praha - Kunratice nabízí odběratelům zemního plynu novou službu - tzv. „mobilní obchodní kancelář“ , jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské,a.s. mohou vyřídit záležitosti, související s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4.

Více informací o termínech přistavení naleznete na tomto letáku .

17.01.2011 - MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNĚHO ODPADU v roce 2011 na území Praha-Kunratice, Praha-Šeberov a Praha-Újezd se uskuteční ve dnech 3.3.2011, 26.5.2011 a 25.8.2011.

Praha-Kunratice:

ul. K Betáni (za parkem) od 15:00 do 15:20

křižovatka ul. K Zeleným domkům - Suppého od 15:30 do 15:50

nám. Prezidenta Masaryka (u restaurace u Zavadilů) od 16:00 do 16:20

ul. K Šeberáku (točna autobusu) od 16:30 do 16:50

Praha-Šeberov:

křižovatka ul. K Šeberovu - Osvětová od 17:00 do 17:20

ul. K Šeberovu (před hřbitovem) od 17:30 do 17:50

ul. K Hrnčířům ( u č.160 - u úřadu MČ) od 18:00 do 18:20

Praha-Újezd:

ul. Formanská (u restaurace u Srbů) od 18:40 do 19:00

přistavení velkoobjemového kontejneruJeštědská
(u pošty)
Zelené údolí

sídliště Flora
(u kotelny)

leden
25.01.2011

25.01.2011
únor
15.02.2011
15.02.2011

březen
08.03.2011, 29.03.2011
29.03.2011
08.03.2011
duben
12.04.2011, 26.04.2011
26.04.2011
12.04.2011
květen
10.05.2011, 31.05.2011
31.05.2011
10.05.2011
červen
14.06.2011, 28.06.2011
28.06.2011
14.06.2011
14.12.2010 - 2. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Kunratice svolává starostka na pondělí 20.12.2010 v 18:30 hodin

PDF

06.12.2010 - OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na pozici - referent / referentka místní správy a samosprávy MČ Praha-Lysolaje.Termín pro podání přihlášky je do 8.12.2010 12:00.

Ing. Petr Hlubuček - starosta MČ Praha-Lysolaje

24.11.2010 - Hlavní město Praha Vás co nejsrdečněji zve na 15. ročník výstavy Schola Pragensis 2010, která se uskuteční ve dnech 25.- 27. listopadu 2010 v Kongresovém centru Praha

čt, pá 9 – 18 hodin, so 9 – 16 hodin. Vstup zdarma. Bližší informace najdete na odkazu www.scholapragensis.cz nebo na tomto letáku .

24.11.2010 - Pražské služby zajistí nadstandardní svoz odpadu v době vánočních a novoročních svátků.

Více informací najdete ZDE .

23.11.2010 - Oznámení PRE o přerušení dodávky elektřiny v ul. K Jelenám 774, 337, 557, 338 a parc.č.1154/2 dne 7.12.2010 od 9 do 16 hodin.

PDF

22.11.2010 - Akce pořádané Městskou částí Praha-Kunratice, Římskokatolickou farností u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Kunratice, ZŠ Kunratice, ZUŠ Kunratice, Areálem Tvrz Kunratice, společností Pohoda Team, a.s. v období od 25.listopadu do 24.prosince 2010.

Více informací o místě a konání najdete ZDE .

19.11.2010 - Setkání s Mikulášem, anděly a čerty v neděli 5.prosince 2010 U Krále Václava IV.

V neděli 5.prosince 2010 v 16:30 se pořádá na zahradě restaurace U Krále Václava IV.setkání s Mikulášem, anděly a čerty.Více informací je na tomto plakátku . Mikuláš je připraven rozdávat dětem dárky!

18.11.2010 - Oznámení PRE o přerušení dodávky elektřiny v ul. Tichého 175, 1212 a 1079 dne 1.12.2010 od 8 do 12 hodin.

PDF

08.11.2010 - Starostka Městské části Praha - Kunratice svolává ustavující zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Kunratice pro volební období 2010-2014 na pondělí 15.11.2010 od 18:30 hodin

PDF

02.11.2010 - Oznámení PRE o přerušení dodávky elektřiny v ul. K Borovíčku 357, 578, 83, 497 a 81 dne 12.11.2010 od 8 do 18 hodin.

PDF

22.10.2010 - Městská část ve spolupráci se společností Potex přistoupila k ráznému řešení: stávající nevyhovující kontejnery na oblečení byly staženy ze stanovišť a v dohledné době budou nahrazeny novými, vhodnějšími kontejnery, které svým mechanismem neumožní nelegální vybírání oblečení. Bližší vysvětlení najdete v příloze.

PDF

21.10.2010 - Oznámení PRE o přerušení dodávky elektřiny v ul. Pod Haltýřem 1497/11,1497/13 a Za Valem 1497/8,1497/10 dne 4.11.2010 od 8:30 do 14 hodin.

PDF

18.10.2010 - Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva MČ Praha-Kunratice konaných ve dnech 15. a 16.října 2010

je uveden ZDE .

09.10.2010 - Hvězdy pro FILIPOVKU 21.10.2010

Ve čtvrtek 21.10.2010 v KC Zahrada ( mapa Malenická 1784/4, 148 00 Praha 11-Chodov,telefon: 271 910 246) se koná benefiční koncert na podporu Klubu "Hornomlýnská".Svou účastí podpoříte dofinancování projektů Centra FILIPOVKA zaměřené na práci s rodinami dětí s těžkým postižením.
Táčnerová Vlaďka ARPZPD v ČR, o.s. Klub "Hornomlýnská" .Bližší informace o činnosti klubu "Hornomlýnská" najdete na odkazu www.hornomlynska.cz .

04.10.2010 - 28. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Kunratice svolává starostka na pondělí 11.10.2010 v 18 hodin

PDF

22.09.2010 - Akce na Libuši v sobotu 2.října 2010

V sobotu 2.října 2010 se pořádá dopoledne duatlon dětí a mládeže. Více informací na tomto plakátku . Odpoledne se koná drakiáda . Více informací na tomto plakátku .

21.09.2010 - Výstava hub a jiřinek ve dnech 26. a 27.září 2010

MČ Praha-Kunratice ve spolupráci se členy České mykologické společnosti Ing. Jířím Baierem, Josefem Sukem a Janou Čermákovou zvou všechny milovníky hub na výstavu hub a jiřinek v zasedací místnosti kunratické radnice. Výstava se koná v neděli 26.9.2010 od 13 do 16 hodin a v pondělí 27.9.2010 od 10 do 18 hodin . Více informací na tomto plakátku .

17.09.2010 - Pohádkový les v Průhonicích 2010

Občanské sdružení JAKA zve všechny milovníky pohádek do Pohádkového lesa v Průhonicích nedaleko Prahy ve dnech 25. - 26.9.2010 vždy od 9 do 16 hodin. Pohádková trasa v délce cca. 2 km provede účastníky přes deset stanovišť pro malé a čtyři stanoviště pro velké děti. Součástí akce je řada doprovodných programů a akcí. (dětská divadla, nafukovací městečko, vláček, jízda na koních, střelba z luku a další) Vstupné : dospělí 50,- Kč, děti zdarma. Kyvadlová autobusová doprava zajištěna ze stanice metra Opatov. Více informací na tomto plakátku nebo na odkazu www.pohadkovyles.cz .

16.09.2010 - 27. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Kunratice svolává starostka na pondělí 20.9.2010 v 18 hodin

PDF

30.08.2010 - MČ Praha-Kunratice Vás zve do kunratického zámeckého parku v sobotu 18.9.2010 od 14 hodin

V sobotu 18.9.2010 je následující program akcí :

- od 14 do 18 hodin proběhne akce PES a JÁ
- v 15 hodin začne DIVADLO pro DĚTI
- od 15:30 do 18:30 představí společnost Levity humanitární projekt BĚH NADĚJE
- v 16 hodin začne KŘEST knihy "Pohádky z Kunratického lesa" spojený s autogramiádou
- v 19:30 hodin se uskuteční OHŇOVÉ VYSTOUPENÍ následované SLAVNOSTNÍM NASVÍCENÍM PARKU
- od 19 do 22 hodin proběhne HASIČSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA

Více informací naleznete na tomto letáku .

29.08.2010 - OZNÁMENÍ o prodloužení termínu podání přihlášek do výběrového řízení na pozici - referent / referentka hospodářsko-správního odboru MČ Praha-Kunratice - finanční účetní do 15.09.2010. Předpokládaný nástup: po vyhodnocení výběrového řízení, případně dle dohody.

Jitka Voříšková - tajemnice Úřadu MČ Praha-Kunratice

MIMOŘÁDNÉ KONTEJNERY NA ODKLIZENÍ KALAMITNÍHO STAVU dne 17. 8. 2010

dne 17. 8. 2010 od 7:00

č. lokalita
1 Šeberák, konečná stanice 114, u zeleného ostrůvku
2 křižovatka ul. Úhlavská x Sobolákova
3 ul. Ještědská, areál ÚMČ, parkoviště u pošty (obvyklé místo VOK)
4 křižovatka ul K Zeleným domkům x Glazunovova ( betonová plocha u řady topolů)
5 křižovatka ul. Lizstova x Kálmánova (betonová plocha u separovaného stání č. 8)
6 křižovatka ul. K Betáni x Za parkem

12.08.2010 - Ostrov objevů v mateřském centru Dům pro motýlky pro malé děti

Na konci září bude v mateřském centru Dům pro motýlky Praha-Kunratice zahájena výuka unikátních kurzů Ostrov objevů pro malé děti ve věku od 1-3 let. Vyjímečnost těchto kurzů spočívá v tom, že krátké, dynamické aktivity plné zábavy jsou pro děti sestaveny tak, aby při nich docházelo vždy k co největší stimulaci všech 5-ti smyslů (zraku, sluchu, hmatu, čichu a chuti).

Bližší informace najdete ZDE nebo na letáku nebo na mobilu 721 403 422 .

03.08.2010 - 26. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Kunratice svolává starostka na pondělí 9.8.2010 v 18 hodin

PDF

29.07.2010 - OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na pozici - referent / referentka hospodářsko-správního odboru MČ Praha-Kunratice - finanční účetní. Předpokládaný nástup: po vyhodnocení výběrového řízení, případně dle dohody. Termín pro podání přihlášky je do 31.08.2010.

Jitka Voříšková - tajemnice Úřadu MČ Praha-Kunratice

20.07.2010 - Oznámení PRE o přerušení dodávky elektřiny v ul. Nad Rybníčky 1016,1018,671,946,751,1163,170,1xSP5 bez odběru dne 29.7.2010 od 8 do 14 hodin.

PDF

30.06.2010 - Anketa kunratické zdravotnictví

MČ Praha-Kunratice pro občany připravila anketu s cílem zlepšit stav zdravotnictví v Kunraticích.Otázky k této problematice najdete v sekci Anketa

24.06.2010 - 25. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Kunratice svolává starostka na středu 30.06.2010 v 18 hodin

PDF

11.06.2010 - Jahodový den v Kunraticích v sobotu 19.6.2010

V sobotu 19.6.2010 je následující program akcí :

- V 9:00 proběhne zahajení Dne otevřených dveří v zeleném domečku v Golčově ul. čp.24

- Od 13 hodin v Tvrzi Kunratice začne DEN KUNRATICKÝCH JADOD

- Od 14 hodin v Zámeckém parku startuje KUNRATICKÝ DEN DĚTÍ

Více informací naleznete na tomto letáku .

10.06.2010 - MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNĚHO ODPADU na území Praha-Kunratice se uskuteční ve čtvrtek dne 26.8.2010.

ul. K Betáni (za parkem) od 15:00 do 15:20

křižovatka ul. K Zeleným domkům - Suppého od 15:30 do 15:50

nám. Prezidenta Masaryka (u restaurace u Zavadilů) od 16:00 do 16:20

ul. K Šeberáku (točna autobusu) od 16:30 do 16:50

10.06.2010 - Přístavení velkoobjemového kontejneru na bioodpad v Kunraticích v říjnu 2010 od 9 do 12 hodin

ul.Ještědská 2.10.2010 a 30.102010

ul. K Betáni 2.10.2010 a 30.102010

ul. Ke Hrádku (před čp. 372) 2.10.2010 a 30.102010

ul. Vožická 2.10.2010

přistavení velkoobjemového kontejneruJeštědská
(u pošty)
Zelené údolí

sídliště Flora
(u kotelny)

červenec
13.07.2010, 27.07.2010
-
13.07.2010
srpen
10.08.2010, 24.08.2010
10.08.2010
-
září
07.09.2010, 21.09.2010
-
07.09.2010
říjen
05.10.2010, 19.10.2010
05.10.2010
-
listopad
02.11.2010, 23.11.2010
-
02.11.2010
prosinec
-
-
-
02.03.2010 - SDH Praha Kunratice zve občany na den otevřených dveří v hasičské zbrojnici dne 3.června od 16 hodin. Podrobné informace najdete na přiloženém letáku :-)

leták

31.05.2010 - 3. ročník "SRAZ VETERÁNŮ" se koná v sobotu 5.6.2010 v areálu Kunratická tvrz. Podrobné informace najdete na priloženém letáku :-)

leták

28.05.2010 - MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ Pražské plynárenské, a.s.

Pražská plynárenská,a.s. ve spolupráci s dceřinnou společností Prometheus, energetické služby, s.r.o. a úřadem MČ Praha - Kunratice nabízí odběratelům zemního plynu novou službu - tzv. „mobilní obchodní kancelář“ , jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské,a.s. mohou vyřídit záležitosti, související s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4.

Více informací naleznete na tomto letáku .

27.05.2010 - Program Čistá energie Praha pro rok 2010

Více naleznete v této informaci nebo na odkazu envis.praha-mesto.cz v sekci Energetika a ŽP .

25.05.2010 - Český červený kříž pomáhá při povodních na Moravě 2010.

Český červený kříž organizuje pomoc  oblastem zasaženým povodní.
Od pondělního večera je zejména nabízen a distribuován humanitární materiál pro nouzové ubytování evakuovaných osob, je zajišťována činnost evakuačních center a poskytována psychosociální pomoc. Finančně je možno na tuto pomoc přispět na sbírkový účet  ČČK. Podrobné informace najdete na priloženém letáku :-)

leták

19.05.2010 - 2. ročník "DIVADLO V PARKU" se koná v sobotu 22.05.2010. Kdo přijde pred 10:00 neplatí vstupné!!! Podrobné informace najdete na priloženém letáku :-)

leták

11.05.2010 - 24. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Kunratice svolává starostka na pondělí 17.05.2010 v 18 hodin

PDF

03.05.2010 - Oznámení PRE o přerušení dodávky elektřiny v ul. Krameriova 966 dne 17.5.2010 od 9 do 17 hodin.

PDF

30.04.2010 - Den matek 9.května 2010 tradičně v kunratické sokolovně

Městská část Praha - Kunratice srdečně zve občany na koncert JUDr. Ivo JAHELKY, který se koná při příležitosti Dne matek v neděli 9. května 2010 od 16 hodin v místní sokolovně, K Šeberáku 161.

Vstup volný

30.04.2010 - 65.výročí ukončení II. světové války

Městská část Praha - Kunratice zve občany na krátkou oslavu 65.výročí ukončení II. světové války. Oslava se koná v pondělí 3.května 2010 od 13:45 před kunratickou radnicí.

Po úvodním proslovu zástupců Československé obce legionářské zahraje malá hudba Armády České republiky a bude následovat položení kytic na hroby padlých vojáků na kunratickém hřbitově.

27.04.2010 - V úterý 11.května 2010 proběhne očkování psů proti VZTEKLINĚ od 15 do 18 hodin před budovou Úřadu MČ Praha - Kunratice,K Libuši 7/10.

leták

16.04.2010 - Oznámení PRE o přerušení dodávky elektřiny TS2504 za křižovatkou Vídeňská - Kunratická spojka dne 6.5.2010 od 8:30 do 13:00.

PDF

08.04.2010 - Přístavení velkoobjemového kontejneru na bioodpad v Kunraticích dne 15.5.2010

ul.Ještědská 15.5.2010 od 9 hodin

ul. K Betáni 15.5.2010 od 9 hodin

ul. Ke Hrádku (před čp. 372) 15.5.2010 od 9 hodin

Bližší informace najdete ZDE .

07.04.2010 - Pozvánka na Nordic Walking Praha 2010 - v Kunratickém lese dne 17.4.2010

Pro všechny věkové kategorie! Start a zázemí je v lokalitě restaurace Na tý louce zelený. Prezentace účastníků začíná již od 8:30 hodin a v 10:00 vyrazí na pochod první skupina. Nordic Walking je sport pro širokou veřejnost a trasu v délce 4 nebo 8 km ujde každý!

Bližší informace najdete ZDE nebo na letáku .

23.03.2010 - Informace pro občany

Pražská správa sociálního zabezpečení - Územní pracoviště - III Praha 3, ul. Olšanská 3 převzalo agendu bývalého ÚP PSSZ Holušická 2221/3. Bližší informace včetně kontaktů najdete ZDE .

FÚ pro Prahu - Jižní Město je od září 2009 také na nové adrese : Opatovská 964/18, PRAHA 4 - Chodov. Bližší informace naleznete ZDE nebo na strankách Prahy 11 ZDE .

22.03.2010 - Rozvoj Zeleného údolí - setkání s občany Zeleného údolí dne 24.3.2010

Zveme vás na setkání zástupců MČ Praha-Kunratice, občanského sdružení Rozvoj Zeleného údolí a obyvatel Zeleného údolí dne 24. března od 17 hodin, které uskuteční v zasedací místnosti na radnici MČ Praha-Kunratice.
Téma zasedání:
1. Výsadba stromů (grant nadace VIA)
2. Informace o změně paliva v kotelně IKEM
3. Další témata
Bližší informace o grantu včetně kontaktů najdete ZDE .

15.03.2010 - OZNÁMENÍ o prodloužení termínu k podání přihlášek do výběrového řízení vyhlášeného dne 09.02.2010. Termín pro podání přihlášky je do 20.03.2010.

Jitka Voříšková - tajemnice Úřadu MČ Praha-Kunratice

01.03.2010 - Veřejná sbírka finančních prostředků na pomoc HAITI postižené zemětřesením

Na základě Usnesení Rady hlavního města Prahy č. 209 ze dne 23.2.2010 je v budově Úřadu Městské části Praha-Kunratice, K Libuši 7/10 umístěna pokladnička za účelem shromáždění peněžních prostředků na pomoc Haitské republice postižené zemětřesením, do které je možno přispívat finančními prostředky. Pokladnička budě na úřadě umístěna 1 rok, tj. od 1.3.2010 do 28.2.2011.

09.02.2010 - OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na pozici - referent / referentka hospodářsko-správního odboru MČ Praha-Kunratice - finanční účetní. Předpokládaný nástup: po vyhodnocení výběrového řízení dle dohody, předpoklad od 1.4.2010. Termín pro podání přihlášky je do 15.03.2010.

Jitka Voříšková - tajemnice Úřadu MČ Praha-Kunratice

29.01.2010 - Počítačový klub pro zdravotně postižené "ZELENÝ PTÁK" Vás zve na výstavu obrazů a komiksů. Vernisáž se koná dne 9.2.2010 v 17 hodin v počítačovém klubu.

PDF

20.01.2010 - Nový územní plán - věc veřejná !

Útvar rozvoje hl.m. Prahy pořádá pro veřejnost v pondělí 25.1.2010 od 15 hodin další odborný výklad ke konceptu nového uzemního plánu. Místo konání: Vyšehradská 57, Praha2, budova A. Více informací naleznete na tomto letáku nebo na odkazu www.uppraha.cz

19.01.2010 - 22. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Kunratice svolává starostka na pondělí 25.01.2010 v 18 hodin

PDF

11.01.2010 - MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNĚHO ODPADU na území Praha-Kunratice, Praha-Šeberov a Praha-Újezd se uskuteční ve čtvrtek dne 4.3.2010, 27.5.2010 a 26.8.2010. Sběrná místa a časy sběru jsou uvedeny následující tabulce :
zastávka
od - do
1.      ul. K Betáni   (za parkem)15:00 - 15:20
2.      křižovatka ul. K Zeleným domkům - Suppého15:30 - 15:50
3.      nám. Prezidenta Masaryka   (u restaurace U Zavadilů)16:00 - 16:20
4.      ul. K Šeberáku   (točna autobusu)16:30 - 16:50
5.      křižovatka ul. K Šeberovu - Osvětová17:00 - 17:20
6.      ul. K Šeberovu   (před hřbitovem)17:30 - 17:50
7.      ul. K Hrnčířům   (u č. 160 -  u úřadu MČ)18:00 - 18:20
8.      ul. Formanská   (u restaurace U Srbů)18:40 - 19:00
přistavení velkoobjemového kontejneruJeštědská
(u pošty)
Zelené údolí

sídliště Flora
(u kotelny)

leden
12.01.2010, 26.01.2010
26.01.2010
12.01.2010
únor
09.02.2010, 23.02.2010
23.02.2010
09.02.2010
březen
09.03.2010, 23.03.2010
23.03.2010
09.03.2010
duben
13.04.2010, 27.04.2010
27.04.2010
13.04.2010
květen
11.05.2010, 25.05.2010
25.05.2010
11.05.2010
červen
08.06.2010, 22.06.2010
22.06.2010
08.06.2010

05.01.2010 - OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na pozici - referent / referentka odboru sekretariát MČ Praha-Libuš.Předpokládaný nástup: po vyhodnocení výběrového řízení dle dohody, předpoklad od 1.2.2010. Termín pro podání přihlášky je do 15.01.2010.

Tomáš Hejzlar - tajemník Úřadu MČ Praha-Libuš

Vyskočit nahoru