Souhlasíte s místní úpravou komunikace K Verneráku dle přiloženého nákresu?