Jste zde

02/2020

Žádost přijata: 
11.02.2020
Vyřízeno: 
18.02.2020
Počet stran: 
1

Žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí následujících informací:

  • Kolik činí roční výnos z poplatků za psa ročně za posledních 5 kalendářních roků?
  • Kolik činí náklady na městský útulek ročně? Resp. útulek / zařízení, které zajišťuje péči o zatoulané či odložené psy a případně jiná zvířata?
  • Kdo je provozovatelem útulku?
  • Který subjekt zajišťuje pro město péči o zvířata odebraná majiteli či držiteli v případech týrání zvířat?

 

Vyskočit nahoru