Jste zde

2.9.2019

Vážení spoliuobčané,

v okamžicích, kdy tento článek píšu, se zdá, že letošní léto je výjimečné v tom, že je začátek srpna a doposud jsme neměli žádný „špek“ neboli něco, co by nemuselo v době dovolených upoutat pozornost a mohlo by projít a následně přidělat starosti. Poslední léta na takové případy byla bohatá. Ale na druhou stranu jsme značně vytíženi stavebními projekty, které právě v době dovolených finišují. A to jak našimi, tak Magistrátními. Při rekonstrukci Netolické ulice výstavbu zpozdilo šest kabelů, které byly tam, kde být neměly. V době dovolených bylo problematické zjistit, komu patří, které jsou nefunkční, ty odstranit a zbylé přeložit. O tom píše podrobně můj zástupce Ivan Hýža. Ve Volarské ulici investor město Praha již stavbu dokončil a nyní projednává dokumentaci ke kolaudaci. Magistrát nás ujišťuje, že 31. srpna převezme rekonstruovanou Vídeňskou a děti s rodiči ze Zeleného údolí vyrazí na první školní den již plně průjezdnou Vídeňskou ulicí.

  Na závěr vám chci předat jednu velmi důležitou informaci. Magistrát po letech průtahů vypsal výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce ulice K Zeleným domkům. Pokud nedojde k nějakému fatálnímu odvolávání, je velmi reálné, že vybraná firma spíš symbolicky zahájí na podzim stavbu, aby ji mohla rozjet naplno hned zjara. Je to osvědčená metoda, že se stavba před zimou zahájí a poté již nic nebrání tomu ji na jaře naplno rozjet. Vhledem k tomu, že se jedná o složitou stavbu, kde se bude celá komunikace překládat směrem na J-Z včetně přeložky sítí, bude kompletní rekonstrukce realizovaná po etapách a bude trvat dva roky. Pak by jí neměly ohrozit žádné bouřky na Magistrátu.

 

                                                                                                                 Lenka Alinčová

Vyskočit nahoru