Jste zde

5/05
2018

Nezkrácený rozhovor do kunratického zpravodaje s ředitelem MP Praha 4 Mgr. René Štýbrem

René Štýbr řídí městskou policii Prahy 4        

K městské policii v Praze nastoupil v září 1993. Téměř čtvrtstoletí je tak věrný službě hlavnímu městu. Ředitelem obvodního ředitelství Praha 4 a policejním radou je 11 let. Vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a kromě práce u policie se ve volnu věnoval i zdravotně postiženým. V Jedličkově ústavu se spolupodílel na přípravě paralympionika.

Vysvětlete laikovi strukturu fungování městské policie v Praze 4.

Jsme jedno z obvodních ředitelství městské policie hlavního města Prahy, kterých je ve městě 15. Já osobně jsem podřízen přímo řediteli pražské městské policie. Jako ředitel obvodního ředitelství Prahy 4 mám dva zástupce, správce informačních a komunikačních technologií, referenta majetkové správy, odborného referenta kontroly, který zajišťuje kontrolní činnost, přijímá různé stížnosti občanů na práci strážníků. Důležitým místem je oddělení přestupků, které je v současnosti po rekonstrukci. Nově jsou tam tři samostatná pracoviště umožňující větší diskrétnost při řešení přestupků. Velice důležité je operační středisko. To koordinuje a řídí práci strážníků, přijímá veškerá oznámení ať už na linku 156 nebo na přímou linku střediska. Pracovníci po posouzení situace vysílají hlídky na místo. Kromě objektu ředitelství v Nuslích máme okrskové služebny v Kunraticích, v Podolí, na Spořilově, na Budějovické a na Novodvorské.

 

 

Co se děje, když se na linku 156 dovolá obyvatel Kunratic?

 

Jeho hovor přijme centrální operační středisko v Korunní ulici. Tam vyhodnotí situaci a přesměrují hovor k nám. Naše operační středisko už postupuje, jak jsem uvedl. Je to nejefektivnější a nejrychlejší řešení. Kromě telefonních hovorů se v našem středisku sledují výstupy z bezpečnostních kamer. Kromě dozorčího obvodu tam s ním sedí ještě zástupce dozorčího, neboli operátor kamerového systému, který sleduje zhruba 83 kamer po celé Praze 4, včetně kamer v Kunraticích. Pokud ze záběru vyhodnotí chování snímaného člověka jako podezřelé, okamžitě na místo vysílá hlídku. Při zadržení pachatelů trestné činnosti máme s podporou kamer velké úspěchy. Stejné kamery současně pro svou práci může využívat i policie ČR.

 

 

 

Mohou strážníci městské policie zastavovat auta a vyžadovat dechovou zkoušku na alkohol? A smí měřit rychlost v obci?  V jakém je to teď stavu?

           

Ano, městská policie má oprávnění zastavovat auta, provádět dechovou zkoušku na alkohol i měřit rychlost v obci. Pokud jde o rychlost, měli jsme zařízení na měření rychlosti ve služebním vozidle, ale kvůli dopravní nehodě jsme o něho přišly. Nyní se budou nakupovat ruční měřicí přístroje rychlosti. Ty mají své výhody. Máme lokality, kde bychom velmi rádi rychlost měřili, protože tam dochází k porušování nejvyšší dovolené rychlosti, ale s vozidlem bývá problém. Musíte ho někam zaparkovat, musí být v jistém úhlu ke směru projíždějících vozidel kvůli kvalitě snímání, auto musí být nastartované kvůli velkému odběru proudu. Pokud bude mít přístroj v ruce strážník, tak tyto problémy odpadají. Situaci tak vyřeší dva strážníci – jeden měří a druhý ihned zastavuje.

 

Má právo městská policie trestat nějak slovní nebo fyzická napadání svých strážníků?

 

Pokud jsou příslušníci městské policie napadeni, jde o trestný čin. Pokud jde o urážky, pohrdání nebo znevažování výkonu služby, jedná se o přestupky. Je to znevážení postavení úřední osoby proti výkonu její pravomoci a je možné zde uložit pokutu na místě až do deseti tisíc korun.  Strážníci mají u sebe minikamery, kam si jednání mohou nahrávat. To jim poskytuje potom dostatečný materiál pro prokázání průběhu situace.

 

Jak jsou na tom strážníci městské policie s úrovní právního povědomí?

 

Každý strážník musí složit zkoušku odborné způsobilosti před komisí ministerstva vnitra. Ta se opakuje každých pět let. Skládá se z písemného testu a ústní zkoušky. Tvoří ji teoretická část, což jsou znalosti zákonů, nařízení, vyhlášek. A z praktické části, kterou tvoří příklad z praxe. Příprava na takové testy je velmi náročná. Poté, co strážník čtyřikrát úspěšně složí podobné zkoušky, tedy po 20 letech, dostává osvědčení na dobu neurčitou. Je ale důležité se vzdělávat průběžně s ohledem na různé změny a novely zákonů.

 

Liší se od těchto zkoušek nějak přijímací testy pro nové strážníky?

 

Každý strážník, kterého přijímáme, projde přijímacím řízením. Musí být zdravý, mít fyzickou kondici a musí projít náročnými psychotesty. Poté je po nějakou dobu v péči útvaru vzdělávání, což je středisko s akreditací MŠMT. To provádí přípravu ke zkouškám. Zde se ve tříměsíčním kurzu učí znát veškeré zákony spojené s přípravou na zkoušku odborné způsobilosti. Nezapomíná se ani na tělesnou přípravu a střelby. Teprve po 3 měsících předstoupí před komisi MVČR. Pokud úspěšně zkoušku složí, stane se z něj strážník. Pokračováním je tzv. nástavbový kurz, který trvá měsíc. Zde se zdokonaluje nejen v teoretických, ale i praktických dovednostech práce strážníka. Další měsíc jde do řízené praxe, což ve skutečnosti znamená, že slouží v konkrétním obvodu ve dvou se služebně starším kolegou.

 

 

 

Jaké jsou nároky na vzdělání strážníků?

 

Dříve strážníci nemuseli mít středoškolské vzdělání. Teď ten, kdo se uchází o práci strážníka, mít středoškolské vzdělání musí. Ze starších členů sboru byli takoví, kteří byli jenom vyučeni. Těm byla poskytnuta lhůta asi šesti let na to, aby si vzdělání doplnili. Někteří, kteří chtěli u městské policie zůstat, výzvu přijali, někteří ale raději od sboru odešli. V Praze 4 se to týkalo 10 strážníků. Tento chybějící počet se bohužel do dneška nepodařilo zaplnit. K dnešku máme podstav 23 strážníků. Zatím to naši službu nijak výrazně neohrožuje. Samozřejmě by hlídek v ulicích mohlo být při plném stavu víc. 

 

 

Proč nemají strážníci městské policie nárok na výsluhu let?

 

Nárok na výsluhu let mají pouze členové sborů podléhající služebnímu zákonu. A to jsou  policisté, hasiči, příslušníci Vězeňské služby, celníci a vojáci.

 

Mají tedy strážníci nějaké nástupní výhody oproti jiným? Dříve při náborové akci bylo možno získat dokonce služební byt.

 

To pořád platí. Je možné požádat o pronájem bytu v majetku města Prahy nebo z fondu městské části Prahy 4. Má to samozřejmě jisté podmínky. Jde o pronájem a nájemní smlouva se každý rok obměňuje. Dle mého soudu je to ale spíše startovací akce, kdy to není řešení na delší dobu. Ale ta možnost tu existuje pořád. Dalšími benefity jsou náborový příspěvek ve výši 100 000 ,-kč., ubytování po dobu nástupního kurzu, příspěvek na bydlení, příspěvek na dopravu, příspěvek na dovolenou a stravenky.

 

Kdo se může stát městským policistou?

 

Strážníkem se může stát občan České republiky, který je bezúhonný, spolehlivý, starší 18 let, zdravotně způsobilý, dosáhl minimálně středního vzdělání s maturitou a má osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů.

 

Jaký vozový park používají strážníci v Praze 4?

 

Standardními služebními vozidly jsou vozidla Hyundai i30 v kombi provedení a pro zajištění linky 156 větší vozy SUV Hyundai Tuscon. To zejména pro dojezdy do okrajových částí města jako například do Kunratic, kde jsou často nezpevněné cesty a zahrádkářské kolonie. Tady se toto vozidlo velmi osvědčuje. Dále máme dodávku VW Caddy s prodlouženou nástavbou. Tou vozíme botičky pro neukázněné řidiče, kteří parkují tam, kde nemají. A velmi oblíbené pro naše strážníky jsou motorky a skútry, ale v neposlední řadě i horská kola. Pro krátké pojížďky je kolo ideální způsob přepravy. V Kunraticích je strážník na sídlišti Flora nebo v Zeleném údolí na skútru nebo kole možná i rychleji než autem.

 

 

 

Ačkoli je Vaším posláním řešit zásadnější problémy, volají Vás lidé i kvůli nálezům exotických zvířat. Jak často se setkáváte s těmito případy?

 

Existuje útulek pro opuštěná zvířata v Praze Troji pod městskou policií, a ti pro nás zajišťují odchyt. Samozřejmě, když k nám na služebnu někdo přivede zatoulaného psa nebo při pochůzce strážník takového psa najde, tak voláme útulek, aby si pro něj přijeli. Ale stalo se nám, že jsme dorazili k nálezu hada, který se objevil na toaletě jednoho bytu. Velice často se někde objeví terarijní pavouci - sklípkani nebo želvy. Z útulku ochotně přijedou a zvíře odchytnou. Sám osobně jsem jednou dorazil do bytu, kde na toaletě byla užovka červená. Tak jsem si ji omotal kolem ruky a odjeli jsme. A poté byla předána do útulku.

 

 

V jaké podřízenosti vůči vám je okrsková služebna v Kunraticích?

 

Služebna patří pod obvodní ředitelství městské policie v Praze 4. Pro nás je to jedno území a patří k nám tak i Kunratice. Slouží v ní 7 strážníků. I když připouštím, že bychom jich potřebovali 10.  A věřím, že to letos vyjde, abychom aspoň jednoho k sedmi přidali. Kunratice jsou na činnost strážníků poměrně specifické. Je to vlastně pořád vesnice, i když dynamicky se rozvíjející. Ale pořád má parametry vesnice, takže vybíráme člověka, který bude komunikativní s místními lidmi, bude to někdo rozumný, kdo už má něco za sebou a umí navázat s obyvateli kontakt. Myslím si totiž, že to je podstata „okrskářské“ práce. Ne vyloženě represe, i když ta je někdy rovněž důležitá, ale spíš komunikovat a umět naslouchat. Naše autohlídky zajíždějí pravidelně do Kunratic ve dne, ale hlavně v noci, kdy v rámci výkonu služby projíždějí městskou částí a pomáhají místním strážníkům zvýšit dohled nad pořádkem v Kunraticích.

 

 

Čím se řídí dohled nad bezpečností dětí na silničních přechodech a u škol?

 

Dohled nad bezpečností dětí na přechodech u škol děláme jen ráno při cestě do školy. A to od 7:20 do 8:05. To přichází v krátkém časovém intervalu najednou nejvíce dětí. Odpolední dohled u přechodů neděláme. Zřídili jsme ale před časem institut, který se jmenuje „školní policie“, kdy jsou strážníci v bezprostředním okolí školy a starají se tak o bezpečnost dětí před dealery drog, pedofily a dalšími závadovými osobami.

Ranní dohled na přechodech zajišťujeme u celkem 10 základních škol.

 

 

Jak využíváte nedávno vybudované odstavné místo pro kontrolu kamionů na Vídeňské?

 

Máme velkou snahu pomáhat kunratické radnici ve snaze dostat kamiony z Vídeňské ulice pryč. Naše hlídky kamiony pravidelně kontrolují a nově zřízené místo je tak velmi využíváno. V případě, že nemá řidič platné povolení vjezdu, je na místě pokutován. A musí pokračovat zhruba ještě 500 metrů na kruhový objezd v Kunraticích, tam se otočit a po Vídeňské se vrátit zpět na okraj Prahy.

Vyskočit nahoru