Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích II. etapa

Kompletní rekonstrukce vč. výměny podloží, zbudování nových chodníků a vjezdů

ulice: Krále Václava IV., Tichého, Netolická, Za Hájovnou, Ke Hrádku, Nad Belvederem.
Výběr komunikací k rekonstrukci provedla speciální komise zastupitelstva, výběr byl následně potvrzen hlasováním zastupitelstva.
Na akci jsou vydána platná stavební povolení stavebním úřadem Prahy 4.

Vždy v předstihu před realizací jednotlivých etap bude uskutečněno setkání stavby, zástupců radnice a projektantem s obyvateli dotčených ulic, kde budou vyjasněny všechny organizační detaily. Pozvánka bude doručena do schránek a zároveň umístněná zde na webu.

  • TERMÍN KOORDINAČNÍ SCHŮZKY pro ulici Krále Václava IV.: po 20.8.2018 v 18:00 ve velkém sále kunratické radnice
  • TERMÍN KOORDINAČNÍ SCHŮZKY pro ulice Ke Hrádku a Nad Belvederem.: po 3.9.2018 v 17:00 ve velkém sále kunratické radnice

 

Harmonogram (aktualizace 30.7.2018):

  1.  Krále Václava IV. (od 4.9.2018, stavba musí být hotová před konáním Velké Kunratické tj. 11.11.2018)
  2.  Tichého (původně plánována na jaře; v průběhu podzimu podle uvolněných kapacit stavby z ulice Krále Václava IV.)
  3.  Ke Hrádku, Nad Belvederem (obojí původně na podzim), Netolická, Za Hájovnou - po zahájení stavební sezóny 2019, hotovo má být nejpozději na konci května.

Změna harmonogramu oproti původnímu předpokladu vznikla jednak z důvodu snahy uskutečnit letošní Velkou Kunratickou již s novou ulicí Krále Václava IV., ale také díky petici občanů z ulice Ke Hrádku, kteří požádali radnici o odklad rekonstrukce. Touto variantou harmonogramu se dá vyhovět oběma požadavkům.

 

Zhotovitel: EUROVIA CS a.s.
Výběrové řízení a dokumentace projektu zde: https://www.vhodne-uverejneni.cz/…/plosne-rekonstrukce-komu…
Předpoklad ukončení všech prací: květen 2019
Cena projektu: cca 23 mil. Kč bez DPH
Investor: Městská část Praha - Kunratice