Blokové čištění komunikací v Zeleném údolí proběhne v úterý 3. dubna 2018

Začínáme po zimě uklízet Kunratice a v lokalitě Zelené údolí už známe termín. V úterý 3. dubna 2018 od 8:00 hod najede technika do obytného souboru Zelené údolí a začne blokové čištění komunikací.

Prosím respektujte pokyny strážníků a přenosné dopravní značení, abychom měli komunikace v této lokalitě co nejlépe vyčištěné.

Všem děkuji za součinnost.

Ivan Hýža