Jste zde

06

Číslo jednací: 
MC P-KU 1355/2011 + MC P-KU 1227/2011
Žádost přijata: 
16.06.2011
Vyřízeno: 
23.06.2011
Počet stran: 
2
Poskytnutí Kopie nájemní smlouvy ze dne 16.11.2009 uzavřené mezi Městskou části Praha-Kunratice a Leisure and comfort beach a.s. týkající se užívání pozemku parc.č.1539 v k.ú. Kunratice a Dodatku č. 1 ze dne
Vyskočit nahoru