Jste zde

03

Číslo jednací: 
MC P-KU 00146/2011
Žádost přijata: 
31.03.2011
Vyřízeno: 
02.06.2011
Počet stran: 
1
Správní řízení ve věci ochrany před zásahy do pokojného stavu dle § 5 OZ
Vyskočit nahoru