Jste zde

01

Číslo jednací: 
MC P-KU 0150/2011-02
Žádost přijata: 
20.01.2011
Vyřízeno: 
03.02.2011
Počet stran: 
1

Poskytnutí důkazů prokazujících právo hospodaření MNV Praha-Kunratice k pozemku 1540 v k.ú. Kunratice o výměře 1020 m2

Vyskočit nahoru