Úřad MČ

Smlouvy

Název smlouvy Soubor
Nájemní smlouva: Gremysta č. 18 002 1 00
Nájemní smlouva: Základní umělecká škola Jižní Město č.18 001 1 00
Smlouva o dílo: Vodní díla TBD č. 18 001 3 00
Smlouva o dodávce vody č.34002490/2: Pražské vodovody a kanalizace č.18 004 0 00

Veřejné zakázky

Nadpis Typ zakázky Druh zakázky
č.80588-MČ Kunratice-vybudování fitparku veřejná zakázka malého rozsahu stavební práce
„Dostavba hasičské zbrojnice – stavební úpravy nevyužitého podkroví a stávající části, Bořetínská č.p. 185, Praha 4 Kunratice“ Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
Dokončení revitalizace Zelené cesty-etapa 2017 veřejná zakázka malého rozsahu Krajinné úpravy parků, zahradnické služby
Přístavba školní jídelny,Předškolní 419, Praha 4 Kunratice Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace