Úřad MČ

Smlouvy

Název smlouvy Soubor
Darovací smlouva na finanční dar: K-STAVBY, a.s. č.17 005 7 00
Darovací smlouva-DetskyDum, s.r.o. č.17 001 7 00
Darovací smlouva-Ing.arch.Ivana Kabelová č.17 004 7 00
Darovací smlouva-Jaromír Chaloupka č.17 002 7 00

Veřejné zakázky

Nadpis Typ zakázky Druh zakázky
č.80588-MČ Kunratice-vybudování fitparku veřejná zakázka malého rozsahu stavební práce
„Dostavba hasičské zbrojnice – stavební úpravy nevyužitého podkroví a stávající části, Bořetínská č.p. 185, Praha 4 Kunratice“ Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
Dokončení revitalizace Zelené cesty-etapa 2017 veřejná zakázka malého rozsahu Krajinné úpravy parků, zahradnické služby
Přístavba školní jídelny,Předškolní 419, Praha 4 Kunratice Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace