Úřad MČ

Smlouvy

Název smlouvy Soubor
Darovací smlouva: Alena Lehovcová č. 18 022 7 00
Darovací smlouva: Alena Lehovcová č. 18 065 7 00
Darovací smlouva: Alena Macúchová č. 18 021 7 00
Darovací smlouva: Alena Melichová č. 18 050 7 00

Veřejné zakázky

Nadpis Typ zakázky Druh zakázky
Centrum čtenářské gramotnosti, ZŠ Kunratice, Předškolní 420 Zadavací řízení zakázky malého rozsahu stavební práce
Výstavba chodníků s veřejným osvětlením Demlova - Technologická a Za Bažantnicí; Praha - Kunratice - opakované zadání Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce podlimitní řízení
ZRUŠENO_Výstavba chodníků s veřejným osvětlením Demlova - Technologická a Za Bažantnicí; Praha - Kunratice Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce podlimitní řízení
„Dodávka a instalace herních zařízení – zahrada MŠ Kunratice “ malého rozsahu „Dodávka a instalace herních zařízení – zahrada MŠ Kunratice “