Úřad MČ

Smlouvy

Název smlouvy Soubor
Darovací smlouva: Alena Lehovcová č. 18 022 7 00
Darovací smlouva: Alena Macúchová č. 18 021 7 00
Darovací smlouva: Alena Sedláčková č. 18 003 7 00
Darovací smlouva: Andrea Andeltová č. 18 017 7 00

Veřejné zakázky

Nadpis Typ zakázky Druh zakázky
„Dodávka a instalace herních zařízení – zahrada MŠ Kunratice “ malého rozsahu „Dodávka a instalace herních zařízení – zahrada MŠ Kunratice “
Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích II. etapa zjednodušené podlimitní řízení stavební práce
č.80588-MČ Kunratice-vybudování fitparku veřejná zakázka malého rozsahu stavební práce
„Dostavba hasičské zbrojnice – stavební úpravy nevyužitého podkroví a stávající části, Bořetínská č.p. 185, Praha 4 Kunratice“ Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce