Smlouvy

Rok Název smlouvy Typ smlouvy Soubor
2017 Smlouva o připojení: PREdistribuce č.17 028 0 00 ostatní 17_028_0_00_predistribuce.pdf (pdf, 130.37 KB)
2017 Smlouva o připojení: PREdistribuce č.17 030 0 00 ostatní 17_030_0_00_predistribuce.pdf (pdf, 125.13 KB)
2017 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny-Pražská energetika č. 17 056 0 00 ostatní 17_056_0_00_predistribuce.pdf (pdf, 130.51 KB)
2017 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny-Pražská energetika č.17 031 0 00 ostatní 17_031_0_00_prazska_energetika.pdf (pdf, 115.79 KB)
2017 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny: Pražská energetika č.17 029 0 00 ostatní 17_029_0_00_prazska_energetika.pdf (pdf, 118.24 KB)
2017 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny: Pražská energetika č.17 035 0 00 ostatní 17_035_0_00_prazska_energetika.pdf (pdf, 122.47 KB)
2017 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - Jan Soukup č. 17 008 9 00 budoucí věcná břemena 17_008_9_00_jan_soukup.pdf (pdf, 289.67 KB)
2017 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti-Jan Soukup č. 17 001 9 00 budoucí věcná břemena 17_001_9_00_jan_soukup.pdf (pdf, 167.3 KB)
2017 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti-Jan Soukup č. 17 002 9 00 budoucí věcná břemena 17_002_9_00_jan_soukup.pdf (pdf, 167.42 KB)
2017 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti-Jan Soukup č. 17 003 9 00 budoucí věcná břemena 17_003_9_00_jan_soukup.pdf (pdf, 291.71 KB)
2017 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti-Jan Soukup č. 17 004 9 00 budoucí věcná břemena 17_004_9_00_jan_soukup.pdf (pdf, 291.62 KB)
2017 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti-Jan Soukup č. 17 005 9 00 budoucí věcná břemena 17_005_9_00_jan_soukup.pdf (pdf, 289.13 KB)
2017 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti: Manželé Mráčkovi č.17 007 9 00 budoucí věcná břemena 17_007_9_00_mrackovi.pdf (pdf, 386.16 KB)
2017 Smlouva o spolupráci - Institut klinické a experimentální medicíny č. 17 015 3 00 o spolupráci 17_015_3_00_ikem.pdf (pdf, 208.86 KB)
2017 Smlouva o spolupráci č.201701: Ing.Petr Pospíšil Cestovní kancelář CK2 č.17 003 3 00 o spolupráci 17_003_3_00_petr_pospisil_ck2.pdf (pdf, 1.06 MB)
2017 Smlouva o spolupráci-Tomáš Velek č.17 006 3 00 o spolupráci 17_006_3_00_tomas_velek.pdf (pdf, 1.69 MB)
2017 Smlouva o umístění nereklamních doplňků na zařízeních veřejného osvětlení na území HMP-Trade Centre Praha č.17 023 0 00 ostatní 17_023_0_00_trade_centre_praha.pdf (pdf, 241.56 KB), Dodatek č.1 (pdf, 227.99 KB)
2017 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti s přeložkou zařízení distribuční soustavy: PREdistribuce, a.s. č. 17 014 9 00 budoucí věcná břemena 17_014_9_00_predistribuce.pdf (pdf, 462.45 KB)
2017 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-PREdistribuce a.s. č.17 006 9 00 budoucí věcná břemena 17_006_9_00_predistribuce.pdf (pdf, 266.37 KB)
2017 Smlouva o veřejnoprávní kontrole hospodaření příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem: Ing.Jaroslav Brtáň č.17 002 0 00 ostatní 17_002_0_00_jaroslav_brtan.pdf (pdf, 245.9 KB)

Stránky