Smlouvy

Rok Název smlouvy Typ smlouvy Soubor
2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace: Žít spolu o.p.s. č.17 018 0 00 veřejnoprávní 17_018_0_00_zit_spolu.pdf (pdf, 262.16 KB)
2016 Darovací smlouva-DetskyDum s.r.o. č.16 006 7 00 darovací věc movitá 16_006_7_00_detsky_dum.pdf (pdf, 247.93 KB)
2016 Darovací smlouva-Ing.Zdeněk Zeman č. 16 004 7 00 darovací věc movitá 16_004_7_00_zdenek_zeman.pdf (pdf, 245.48 KB)
2016 Darovací smlouva-Marie Polívková č.16 001 7 00 darovací věc movitá 16_001_7_00_marie_polivkova.pdf (pdf, 197.34 KB)
2016 Darovací smlouva-Mgr.František Hlucháň č.16 002 7 00 darovací věc movitá 16_002_7_00_frantisek_hluchan.pdf (pdf, 245.91 KB)
2016 Darovací smlouva: Ing.Vít Beran č.16 005 7 00 darovací věc movitá 16_005_7_00_vit_beran.pdf (pdf, 245.63 KB)
2016 Darovací smlouva: Milada Filipová č.16 003 7 00 darovací věc movitá 16_003_7_00_milada_filipova.pdf (pdf, 244.42 KB)
2016 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo - CoolCity, s.r.o., 16 002 3 01 o dílo 16_002_3_01_coolcity.pdf (pdf, 848.45 KB)
2016 Dodatek č. 1 Uznání dluhu a dohoda o splátkách - Soňa Typoltová, 14 017 1 01 nájemní nemovitost 14_017_1_01_sona_typoltova.pdf (pdf, 248.16 KB)
2016 Dohoda o partnerství - Žít spolu, o.p.s., 16 022 0 00 ostatní 16_022_0_00_zit_spolu.pdf (pdf, 989.23 KB)
2016 Dohoda o podmínkách zpětného převzetí čísla: Jiří Chalupa č.16 031 0 01 ostatní 16_031_0_01_jiri_chalupa.pdf (pdf, 194.17 KB)
2016 Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací: Úřad práce České republiky č.ABA-VZ-28/2016 č.16 038 0 00 ostatní 16_038_0_00_urad_prace.pdf (pdf, 409.29 KB)
2016 Kupní smlouva-Jan Vobora č.16 001 6 00 kupní věc movitá 16_001_6_00_jan_vobora.pdf (pdf, 262.9 KB), 16_001_6_00_predavaci_protokol.pdf (pdf, 192.52 KB), 16_001_6_00_priloha_c_1.pdf (pdf, 427 KB), 16_001_6_00_priloha_c_2.pdf (pdf, 335.97 KB)
2016 Licenční smlouva o veřejném provozování-OSA č.16 034 0 00 licenční 16_034_0_00_osa.pdf (pdf, 1.78 MB)
2016 Nájemní smlouva-Barta Tour č.16 007 1 00 nájemní věc movitá 16_007_1_00_barta_tour.pdf (pdf, 228.45 KB)
2016 Nájemní smlouva-Jana Kunešová č.16 008 1 00 nájemní nebytový prostor 16_008_1_00_kunesova_jana.pdf (pdf, 238.32 KB)
2016 Nájemní smlouva-Karel Helfer č.16 005 1 00 nájemní věc movitá 16_005_1_00_karel_helfer.pdf (pdf, 220.7 KB), Dodatek č.1 nájemní smlouvy Karel Helfer (pdf, 194.33 KB)
2016 Nájemní smlouva-Martina Ondřichová,Ondřej Kropík č.16 006 1 00 nájemní věc movitá 16_006_1_00_kropik_ondrichova.pdf (pdf, 239.81 KB)
2016 Nájemní smlouva-Pavlo Habel č.16 002 1 00 nájemní věc movitá 16_002_1_00_pavlo_habel.pdf (pdf, 4.36 MB)
2016 Nájemní smlouva-Štěpán Koutek č.16 010 1 00 nájemní věc movitá 16_010_1_00_stepan_koutek.pdf (pdf, 226.74 KB), 16_010_1_00_priloha_c_1_4.pdf (pdf, 235.75 KB), 16_010_1_00_priloha_c_5.pdf (pdf, 194.41 KB), 16_010_1_01_stepan_koutek.pdf (pdf, 204.9 KB)

Stránky