Smlouvy

Rok Název smlouvy Typ smlouvy Soubor
2017 Nájemní smlouva: Božena Klepetářová č.17 007 1 00 nájemní nebytový prostor 17_007_1_00_bozena_klepetarova.pdf (pdf, 213.68 KB), 17_007_1_00_predavaci_protokol.pdf (pdf, 193.65 KB)
2017 Nájemní smlouva: Ing.Miloš Langr č. 17 006 1 00 nájemní věc movitá 17_006_1_00_milos_langr.pdf (pdf, 213.56 KB), 17_006_1_00_predavaci_protokol.pdf (pdf, 192.94 KB)
2017 Nájemní smlouva: Základní umělecká škola Jižní Město, Křtinská 673 č. 17 005 1 00 nájemní věc movitá 17_005_1_00_zus_jizni_mesto.pdf (pdf, 201.59 KB)
2017 Plánovací smlouva-Steinlaufová Eva,Matějček Jan a Matějčková Renáta č. 17 026 0 00 ostatní 17_026_0_00_matejckovi_steinlaufova.pdf (pdf, 2.18 MB)
2017 Plánovací smlouva-Tomáš Velek č.17 037 0 00 ostatní 17_037_0_00_tomas_velek.pdf (pdf, 1.33 MB)
2017 Příkazní smlouva - Kouba Engineering č.17 040 0 00 příkazní 17_040_0_00_kouba_engineering.pdf (pdf, 130.05 KB)
2017 Příkazní smlouva -Kouba Engineering č.17 034 0 00 příkazní 17_034_0_00_kouba_engineering.pdf (pdf, 243.32 KB)
2017 Příkazní smlouva-Advokátní kancelář Salmon č.17 006 0 00 příkazní 17_006_0_00_advokatni_kancelar_salmon.pdf (pdf, 750.95 KB), 17_006_0_01_advokatni_kancelar_salmon.pdf (pdf, 161.15 KB)
2017 Příkazní smlouva-IKIS, s.r.o. č.17 005 0 00 příkazní 17_005_0_00_ikis.pdf (pdf, 1.25 MB)
2017 Příkazní smlouva-Kouba Engineering č.17 045 0 00 příkazní 17_045_0_00_kouba_engineering.pdf (pdf, 179.03 KB)
2017 Příkazní smlouva: IKIS č.17 054 0 00 příkazní 17_054_0_00_ikis.pdf (pdf, 1.2 MB)
2017 Příkazní smlouva: Mgr.Vladimír Kolář č.17 041 0 00 příkazní 17_041_0_00_kolar_vladimir.pdf (pdf, 691.63 KB)
2017 Směnná smlouva: Marek Novotný č. 17 003 8 00 směnná věc movitá 17_003_8_00_marek_novotny.pdf (pdf, 1.42 MB)
2017 Směnná smlouva: Vysoká škola ekonomická v Praze č.17 002 8 00 směnná věc movitá 17_002_8_00_vse.pdf (pdf, 219.9 KB), 17_002_8_00_priloha_1.pdf (pdf, 77.03 KB), 17_002_8_00_priloha_2.pdf (pdf, 79.58 KB), 17_002_8_00_priloha_3.pdf (pdf, 73.07 KB), 17_002_8_00_priloha_4.pdf (pdf, 220.84 KB), 17_002_8_00_priloha_5.pdf (pdf, 328.27 KB)
2017 Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci: Česká republika-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových č. 17 044 0 00 ostatní 17_044_0_00_urad_pro_zastupovani_statu.pdf (pdf, 214.5 KB)
2017 Smlouva o dílo - Arbofolium č.17 005 3 00 o dílo 17_005_3_00_arbofolium.pdf (pdf, 219.68 KB), 17_005_3_00_priloha.pdf (pdf, 103.8 KB)
2017 Smlouva o dílo - BOMART s.r.o. č.17 002 3 00 o dílo 17_002_3_00_bomart.pdf (pdf, 200.04 KB)
2017 Smlouva o dílo č.57717:Podnik technických služeb Praha s.r.o. č.17 022 3 00 o dílo 17_022_3_00_podnik_technickych_sluzeb_praha.pdf (pdf, 325.45 KB)
2017 Smlouva o dílo-David Jiránek Kominictví EKOTOP servis č.17 020 3 00 o dílo 17_020_3_00_david_jiranek.pdf (pdf, 268.8 KB)
2017 Smlouva o dílo-Ing.Vlastimil Fousek č.17 007 3 00 o dílo 17_007_3_00_vlastimil_fousek.pdf (pdf, 249.71 KB), 17_007_3_00_priloha_1.pdf (pdf, 31.05 KB), 17_007_3_00_priloha_2.pdf (pdf, 43.45 KB)

Stránky