Smlouvy

Rok Název smlouvy Typ smlouvy Soubor
2017 Smlouva o výpůjčce: Divadlo v parku č.17 001 2 00 výpůjčka věc movitá 17_001_2_00_divadlo_v_parku.pdf (pdf, 202.17 KB)
2017 Smlouva o výpůjčce: Ing.Michal Jakoubek č.17 005 2 00 výpůjčka věc movitá 17_005_2_00_michal_jakoubek.pdf (pdf, 200.37 KB)
2017 Smlouva o výpůjčce: Jiří Jakoubek č.17 006 2 00 výpůjčka věc movitá 17_006_2_00_jiri_jakoubek.pdf (pdf, 201.33 KB)
2017 Smlouva o zajištění distribuční soustavy bez finančního plnění-PREdistribuce, a.s. č.17 003 0 00 ostatní 17_003_0_00_pre.pdf (pdf, 224.92 KB)
2017 Smlouva o zajištění výletů pro seniory-Cestovní kancelář CK2 Ing.Petr Pospíšil č. 17 004 0 00 ostatní 17_004_0_00_petr_pospisil_ck2.pdf (pdf, 503.94 KB)
2017 Smlouva o zřízení věcného břemene-PREdistribuce, a.s. č.17 009 9 00 věcná břemena 17_009_9_00_predistribuce.pdf (pdf, 221.24 KB), 17_009_9_00_priloha.pdf (pdf, 126.13 KB)
2017 Smlouva-Scionius č.17 033 0 00 ostatní 17_033_0_00_scionius.pdf (pdf, 210.33 KB)
2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace -TJ Sokol Kunratice č.17 011 0 00 veřejnoprávní 17_011_0_00_tj_sokol_kunratice.pdf (pdf, 263.27 KB)
2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace-Český svaz chovatelů č.17 020 0 00 veřejnoprávní 17_020_0_00_cesky_svaz_chovatelu.pdf (pdf, 262.02 KB)
2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace-Junák Český skaut č.17 013 0 00 veřejnoprávní 17_013_0_00_junak.pdf (pdf, 262.1 KB)
2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace-Občanské sdružení Rozvoj Zeleného údolí č.17 016 0 00 veřejnoprávní 17_016_0_00_os_rozvoj_zeleneho_udoli.pdf (pdf, 262.35 KB)
2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace-Občanský spolek Pro Kunratice č.17 017 0 00 veřejnoprávní 17_017_0_00_obcansky_spolek_pro_kunratice.pdf (pdf, 262.37 KB)
2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace-Římskokatolická farnost u kostela Sv.Jakuba staršího č.17 014 0 00 veřejnoprávní 17_014_0_00_rimskokatolicka_farnost.pdf (pdf, 262.25 KB)
2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace-Záchranná brigáda kynologů Praha č.17 019 0 00 veřejnoprávní 17_019_0_00_zachranna_brigada_kynologu.pdf (pdf, 262.2 KB)
2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace: Křižovatka.CZ č.17 009 0 00 veřejnoprávní 17_009_0_00_krizovatka.pdf (pdf, 260.82 KB)
2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace: NaKole z.s. č.17 015 0 00 veřejnoprávní 17_015_0_00_nakole.pdf (pdf, 260.08 KB)
2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace: Polovina nebe, o.p.s. č.17 021 0 00 veřejnoprávní 17_021_0_00_polovina_nebe.pdf (pdf, 259.21 KB)
2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace: Rehabilitace Hornomlýnská č.17 008 0 00 veřejnoprávní 17_008_0_00_rehabilitace_hornomlynska.pdf (pdf, 261.08 KB)
2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace: SK Slovan Kunratice č.17 010 0 00 veřejnoprávní 17_010_0_00_sk_slovan_kunratice.pdf (pdf, 263.67 KB)
2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace: Z.S.Start 98 Praha-Kunratice č.17 012 0 00 veřejnoprávní 17_012_0_00_start98.pdf (pdf, 263.78 KB)

Stránky