Smlouvy

Rok Název smlouvy Typ smlouvy Soubor
2017 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti-Jan Soukup č. 17 001 9 00 budoucí věcná břemena 17_001_9_00_jan_soukup.pdf (pdf, 167.3 KB)
2017 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti-Jan Soukup č. 17 002 9 00 budoucí věcná břemena 17_002_9_00_jan_soukup.pdf (pdf, 167.42 KB)
2017 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti-Jan Soukup č. 17 003 9 00 budoucí věcná břemena 17_003_9_00_jan_soukup.pdf (pdf, 291.71 KB)
2017 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti-Jan Soukup č. 17 004 9 00 budoucí věcná břemena 17_004_9_00_jan_soukup.pdf (pdf, 291.62 KB)
2017 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti-Jan Soukup č. 17 005 9 00 budoucí věcná břemena 17_005_9_00_jan_soukup.pdf (pdf, 289.13 KB)
2017 Smlouva o spolupráci č.201701: Ing.Petr Pospíšil Cestovní kancelář CK2 č.17 003 3 00 o spolupráci 17_003_3_00_petr_pospisil_ck2.pdf (pdf, 1.06 MB)
2017 Smlouva o umístění nereklamních doplňků na zařízeních veřejného osvětlení na území HMP-Trade Centre Praha č.17 023 0 00 ostatní 17_023_0_00_trade_centre_praha.pdf (pdf, 241.56 KB), Dodatek č.1 (pdf, 227.99 KB)
2017 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-PREdistribuce a.s. č.17 006 9 00 budoucí věcná břemena 17_006_9_00_predistribuce.pdf (pdf, 266.37 KB)
2017 Smlouva o veřejnoprávní kontrole hospodaření příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem: Ing.Jaroslav Brtáň č.17 002 0 00 ostatní 17_002_0_00_jaroslav_brtan.pdf (pdf, 245.9 KB)
2017 Smlouva o výpůjčce -Žít spolu č.17 004 2 00 výpůjčka věc movitá 17_004_2_00_zit_spolu.pdf (pdf, 205.27 KB)
2017 Smlouva o výpůjčce-Tělocvičná jednota Sokol Kunratice č.17 009 2 00 výpůjčka věc movitá 17_009_2_00_tj_sokol_kunratice.pdf (pdf, 202.54 KB)
2017 Smlouva o výpůjčce: Divadlo v parku č.17 001 2 00 výpůjčka věc movitá 17_001_2_00_divadlo_v_parku.pdf (pdf, 202.17 KB)
2017 Smlouva o výpůjčce: Ing.Michal Jakoubek č.17 005 2 00 výpůjčka věc movitá 17_005_2_00_michal_jakoubek.pdf (pdf, 200.37 KB)
2017 Smlouva o výpůjčce: Jiří Jakoubek č.17 006 2 00 výpůjčka věc movitá 17_006_2_00_jiri_jakoubek.pdf (pdf, 201.33 KB)
2017 Smlouva o zajištění distribuční soustavy bez finančního plnění-PREdistribuce, a.s. č.17 003 0 00 ostatní 17_003_0_00_pre.pdf (pdf, 224.92 KB)
2017 Smlouva o zajištění výletů pro seniory-Cestovní kancelář CK2 Ing.Petr Pospíšil č. 17 004 0 00 ostatní 17_004_0_00_petr_pospisil_ck2.pdf (pdf, 503.94 KB)
2017 Smlouva o zřízení věcného břemene-PREdistribuce, a.s. č.17 009 9 00 věcná břemena 17_009_9_00_predistribuce.pdf (pdf, 221.24 KB), 17_009_9_00_priloha.pdf (pdf, 126.13 KB)
2017 Smlouva-Scionius č.17 033 0 00 ostatní 17_033_0_00_scionius.pdf (pdf, 210.33 KB)
2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace -TJ Sokol Kunratice č.17 011 0 00 veřejnoprávní 17_011_0_00_tj_sokol_kunratice.pdf (pdf, 263.27 KB)
2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace-Český svaz chovatelů č.17 020 0 00 veřejnoprávní 17_020_0_00_cesky_svaz_chovatelu.pdf (pdf, 262.02 KB)

Stránky