Jste zde

Smlouvy

Rok Název smlouvy Typ smlouvyseřadit sestupně Soubor
2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace: Jihoměstská sociální č. 19 004 0 00 ostatní 19_004_0_00_jihomestska_socialni.pdf (pdf, 366.02 KB)
2018 Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod: Pražské vodovody a kanalizace č. 18 014 0 00 ostatní 18_014_0_00_prazske_vodovody_a_kanalizace.pdf (pdf, 21.35 MB)
2019 Smlouva o převodu správy majetku: Hlavní město Praha č. 19 045 0 00 ostatní 19_045_0_00_mhmp_.pdf (pdf, 4.84 MB)
2018 Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod: Pražské vodovody a kanalizace č.18 022 0 00 ostatní 18_022_0_00_prazske_vodovody_a_kanalizace.pdf (pdf, 21.69 MB)
2017 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny: Pražská energetika č.17 035 0 00 ostatní 17_035_0_00_prazska_energetika.pdf (pdf, 122.47 KB)
2015 Smlouva-Úprava podmínek na provedení stavby plynovodní přípojky Novostavba RD parč.1939/1,1939/2 Sixta Přemysl,Sixtová Lenka č.15 027 0 00 ostatní 15_027_0_00_sixtovi.pdf (pdf, 2.97 MB)
2016 Smlouva č.201601 zajištění zájezdů pro seniory-Cestovní kancelář CK2 - č.16 001 0 00 ostatní
2016 Smlouva o provedení stavby plynovodní přípojky parč.2492-Marie Matějková č.16 020 0 00 ostatní 16_020_0_00_marie_matejkova.pdf (pdf, 2.33 MB)
2019 Smlouva o veřejnosprávní kontrole hospodaření příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem: Ing.Jaroslav Brtáň č. 19 006 0 00 ostatní 19_006_0_00_jaroslav_brtan_zs.pdf (pdf, 10.49 MB)
2017 Smlouva o dodávce vody: Pražské vodovody a kanalizace č. 17 050 0 00 ostatní 17_050_0_00_prazske_vodovody_a_kanalizace.pdf (pdf, 581.5 KB)
2015 Smlouva o dodávce pitné vody z veřejné vod.přípojky-Václav Jelínek č.15 009 0 00 ostatní 15_009_0_00_vaclav_jelinek.pdf (pdf, 809.07 KB)
2017 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny-Pražská energetika č.17 031 0 00 ostatní 17_031_0_00_prazska_energetika.pdf (pdf, 115.79 KB)
2018 Technické podmínky připojení k distribuční soustavě č.0040583497: Pražská plynárenská distribuce č. 18 003 0 00 ostatní 18_003_0_00_prazska_plynarenska_distribuce.pdf (pdf, 23.62 MB)
2016 Smlouva o zajištění výletu pro seniory-Cestovní kancelář CK2 č.16 033 0 00 ostatní 16_033_0_00_petr_pospisil_ck2.pdf (pdf, 212.93 KB)
2015 Smlouva na provedení stavby přípojek-Novostavba RD ul.Předškolní Jakub Polívka č.15 036 0 00 ostatní 15_036_0_00_jakub_polivka.pdf (pdf, 4.16 MB)
2019 Dohoda o grantu v rámci nástroje pro propojení Evropy WiFi4EU: Výkonná agentura pro inovace a sítě č. 19 39 0 00 ostatní 19_039_0_00_vykonna_agentura_pro_inovace_site.pdf (pdf, 978.22 KB)
2017 Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci: Česká republika-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových č. 17 044 0 00 ostatní 17_044_0_00_urad_pro_zastupovani_statu.pdf (pdf, 214.5 KB)
Smlouva o údržbě počítačové sítě: Jaroslav Vrba č. 04 011 0 00 ostatní 04_011_0_00_jaroslav_vrba.pdf (pdf, 1.49 MB)
2017 Smlouva o právu provedení stavby: Technická správa komunikací HMP č. 17 053 0 00 ostatní 17_053_0_00_technicka_sprava_komunikaci_1.pdf (pdf, 2.29 MB)
2015 Smlouva-Povolení stavby vodovodní přípojky č.15 030 0 00 ostatní 15_030_0_00_jan_rezac.pdf (pdf, 2.51 MB)

Stránky

Vyskočit nahoru