Smlouvy

Rokseřadit sestupně Název smlouvy Typ smlouvy Soubor
Smlouva o údržbě počítačové sítě: Jaroslav Vrba č. 04 011 0 00 ostatní 04_011_0_00_jaroslav_vrba.pdf (pdf, 1.49 MB)
Dodatek ke Smlouvě o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu č.01 043 0 01 ostatní 01_039_0_01_prazska_plynarenska.pdf (pdf, 716.07 KB)
Dodatek ke smlouvě o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu č.01 042 0 01 ostatní 01_042_0_01_prazska_plynarenska.pdf (pdf, 709.67 KB)
Dodatek ke smlouvě o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu č.01 041 0 01 ostatní 01_041_0_01_prazska_plynarenska.pdf (pdf, 703.42 KB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace-Svaz tělěsně postižených v ČR MO FLORA č.17 007 0 00 veřejnoprávní 17_007_0_00_mo_flora.pdf (pdf, 262.1 KB)
Dodatek ke smlouvě o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu č.01 040 0 01 ostatní 01_040_0_01_prazska_plynarenska.pdf (pdf, 706.48 KB)
Dodatek ke smlouvě o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu č.01 039 0 01 ostatní 01_039_0_01_prazska_plynarenska.pdf (pdf, 716.07 KB)
2012 Dodatek č.2+3 k smlouvě o dílo-Bomart č.12 003 3 00 o dílo Dodatek č.2 (pdf, 1.33 MB), Dodatek č.3 (pdf, 1.04 MB)
2013 Zřízení věcného břemene parč.401-č.13 006 9 00 věcná břemena 13_006_9_00_pre.pdf (pdf, 1.52 MB)
2013 Smlouva o dílo č. 13 012 3 00 o dílo smlouva (pdf, 214.75 KB)
2013 Zřízení věcného břemene parč.2380/62 č.13 007 9 00 věcná břemena 13_007_9_00_pre.pdf (pdf, 2.06 MB)
2013 Smlouva o zajištění zimní údržby v k.ú. Kunratice o dílo smlouva 13 011 3 00 (pdf, 693.32 KB), dodatek č.1 ke smlouvě 13_011_3_00 (pdf, 54.85 KB)
2013 Mandátní: TNT Consulting č.13 012 0 00 mandátní 13_012_0_00_tnt_consulting.pdf (pdf, 231.87 KB)
2013 Mandátní smlouva č. 13 008 0 00 mandátní smlouva (pdf, 671.6 KB)
2013 Zřízení věcného břemene: parč.2356/17 č.13 004 9 00 věcná břemena 13_004_9_00_pre.pdf (pdf, 1.52 MB)
2013 Zřízení věcného břemene parč.2354/58 č.13 005 9 00 věcná břemena 13_005_9_00_pre.pdf (pdf, 1.48 MB)
2013 Smlouva o dílo-Papkov:Odlučovač ropných látek Šeberák o dílo 13 006 3 00 Smlouva o dílo Papkov (pdf, 3.31 MB)
2014 Nájemní smlouva-Jiří Zeithammel:Garážové stání DCHB č.14 018 1 00 nájemní nebytový prostor Nájemní smlouva-Jiří Zeithammel:Garážové stání DCHB č.14 018 1 00 (pdf, 1.56 MB)
2014 Smlouva o výpůjčce-AZ Irstav č.14 008 2 00 výpůjčka nemovitost 14 008 2 00 Smlouva o výpůjčce (pdf, 2.5 MB)
2014 Smlouva o pronájmu pozemku 14 027 1 00 Oleksandr CHopyk Kupní smlouvy Smlouva o pronájmu pozemku 14 027 1 00 Oleksandr CHopyk (pdf, 1.79 MB)

Stránky