Jste zde

Smlouvy

Rok Název smlouvy Typ smlouvy Soubor
2019 Darovací smlouva: Mgr.František Hlucháň č. 19 009 7 00 darovací věc movitá 19_009_7_00_franitsek_hluchan.pdf (pdf, 361.44 KB)
2019 Darovací smlouva: Miloš Procházka č. 19 013 7 00 darovací věc movitá 19_013_7_00_milos_prochazka.pdf (pdf, 352.64 KB)
2019 Darovací smlouva: Richard Strnad č. 19 014 7 00 darovací věc movitá 19_014_7_00_richard_strnad.pdf (pdf, 353.6 KB)
2019 Darovací smlouva: Roman Zátopek č. 19 015 7 00 darovací věc movitá 19_015_7_00_roman_zatopek.pdf (pdf, 353.89 KB)
2019 Dohoda o grantu v rámci nástroje pro propojení Evropy WiFi4EU: Výkonná agentura pro inovace a sítě č. 19 39 0 00 ostatní 19_039_0_00_vykonna_agentura_pro_inovace_site.pdf (pdf, 978.22 KB)
2019 Dohoda o poskytnutí právní služby: Mgr.Vladimír Kolář č. 19 052 0 00 právní služby 19_052_0_00_vladimir_kolar.pdf (pdf, 282.19 KB)
2019 Dohoda o způsobu provedení údržby ochranného pásma: ČEPS, a.s. č. 19 035 3 00 o spolupráci 19_035_3_00_ceps_.pdf (pdf, 5.34 MB)
2019 Kupní smlouva: Auto Gruber č. 19 003 6 00 kupní věc movitá 19_003_6_00_auto_gruber_.pdf (pdf, 608.38 KB)
2019 Kupní smlouva: Dräger Safety č.19 002 6 00 kupní věc movitá 19_002_6_00_drager_safety_.pdf (pdf, 15.86 MB)
2019 Kupní smlouva: Euromedia Group č. 19 006 6 00 kupní věc movitá 19_006_6_00_euromedia_group_.pdf (pdf, 1.94 MB)
2019 Kupní smlouva: Ing.Martin Závodný č. 19 007 6 00 kupní věc movitá 19_007_6_00_martin_zavodny.pdf (pdf, 665.96 KB)
2019 Kupní smlouva: Kateřina Dvořáková č. 19 001 6 00 kupní věc movitá 19_001_6_00_katerina_dvorakova.pdf (pdf, 320.13 KB)
2019 Kupní smlouva: Kateřina Dvořáková č. 19 004 6 00 kupní věc movitá 19_004_6_00_katerina_dvorakova_.docx (docx, 29.47 KB)
2019 Kupní smlouva: KOBIT č. 19 005 6 00 kupní věc movitá 19_005_6_00_kobit_.pdf (pdf, 19.63 MB)
2019 Kupní smlouva: Milan Kubale č. 19 008 6 00 kupní věc movitá 19_008_6_00_milan_kubale.pdf (pdf, 460.67 KB)
2019 Licenční smlouva o veřejném provozování: Ochranný svaz autorský č. 19 046 0 00 licenční 19_046_0_00_osa_.pdf (pdf, 9.4 MB)
2019 Nájemní smlouva: Anna Lehejčková č. 19 016 1 00 nájemní nebytový prostor 19_016_1_00_anna_lehejckova.pdf (pdf, 466.99 KB)
2019 Nájemní smlouva: Císařský Dvůr Jeneč č. 19 001 1 00 nájemní věc movitá 19_001_1_00_cisarsky_dvur_jenec.pdf (pdf, 18.08 MB)
2019 Nájemní smlouva: Frédéric Dongmo č. 19 014 1 00 nájemní věc movitá 19_014_1_00_frederic_dongmo_.pdf (pdf, 312.47 KB)
2019 Nájemní smlouva: Základní umělecká škola Jižní Město č. 19 013 1 00 nájemní věc movitá 19_013_1_00_zus_jizni_mesto.pdf (pdf, 293.17 KB)

Stránky

Vyskočit nahoru