Dodatek č. 3 smlouvy o výpůjčce-Žít spolu č. 08 080 2 03