Jste zde

25.3.2020

Odpady v době koronaviru

Odpady - aktualizováno k 30.3.2020

 • Svoz směsného odpadu – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,
 • Svoz využitelných složek (papír, sklo, plasty, nápojový karton, kovy, bioodpad) – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,
 • Provoz sběrných dvorů –  od pondělí 30.3. :

Dobronická 892, Praha 4 ‐ Kunratice, VS‐Ekoprag, s.r.o., Po - Pá: 8:30 - 18:00, So: 8:30 - 15

Bartůňkova 711, Praha 11 – Chodov, na plochu SD budou vpouštěni občané maximálně po jednom, Po-Pá 8:30 - 18:00 hodin, So 8:30 - 15:00 hodin

Generála Šišky, Praha 12 – Modřany, ZAVŘENO

 • Provoz kompostárny hl. m. Prahy ve Slivenci  je pro veřejnost přerušen, návoz bioodpadu od podnikatelských subjektů je i nadále umožněn bez omezení,
 • Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad – přerušena do odvolání.
 • Svoz nebezpečného odpadu:
  1. Stabilní sběr a svoz NO - služba dočasně přerušena do odvolání,
  2. Mobilní sběr NO – služba dočasně přerušena do odvolání,
  3. Svoz nepoužitelných léčiv z lékáren zapojených do systému města – probíhá bez omezení.

Jak zacházet s rouškami v domácnostech:

 • Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.
 • Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.
 • Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad).
 • V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.
 • Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.

Více zde: http://szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-2

O dalším vývoji a případných změnách v organizaci svozu komunálního odpadu v Praze Vás budeme průběžně informovat s ohledem na vývoj situace s koronavirem v ČR.

Vyskočit nahoru