Jste zde

25.7.2017

Harmonogram BIO odpadu na II. pololetí 2017

Harmonogram BIOODPADU  II. pololetí roku 2017
     
DatumČas přistaveníLOKALITA  
29.10.201713 - 16 hodJeštědská (u pošty) 
29.10.201713 - 16 hodVolarská naproti hasičské zbrojnici
29.10.201713 - 16 hodpochozí plocha před ZŠ ul. Krameriova   
     
5.11.201713 - 16 hodkřižovatka ul K Betáni x Do Dubin
5.11.201713 - 16 hodkřižovatka ul. Úhlavská x Sobolákova
5.11.201713 - 16 hodVožická x Lesní 
     
19.11.201713 - 16 hodJeštědská (u pošty) 
19.11.201713 - 16 hodkřižovatka ul. Ke Hrádku x Houbařská
19.11.201713 - 16 hodkřižovatka ul. Do Dubin x Pod Javory  
     
26.11.201713 - 16 hodNad Šeberákem x K Jelenám 
26.11.201713 - 16 hodNa Knížce x Nad akáty 
26.11.201713 - 16 hodkřižovatka ul. Lizstova x Kalmánova 
     
Co je bioodpad    
Bioodpad (biologicky rozložitelný odpad) je jednou ze složek komunálního odpadu, vedle 
papíru, skla, plastů, objemného odpadu, nebezpečného odpadu a nápojových kartonů. 
     
Do bioodpadu patří:    
·        tráva a plevel    
·        listí (bez smetků z ulice)   
·        větve stromů a keřů    
·        spadané ovoce    
·        kuchyňský odpad z ovoce a zeleniny (slupky apod.)  
·        sedliny kávy a čaje (i s papírovým filtrem), čajové sáčky 
·        skořápky od vajec    
·        neznečištěná zemina (bez květináčů)   
·        pokojové rostliny    
·        květináče z lepenky a rašeliny  
Do bioodpadu naopak nepatří:    
·        zbytky jídel (tzv. gastroodpad)   
·        jedlé oleje    
·        maso a kosti    
·        uhynulá zvířata   
Vyskočit nahoru