Jste zde

20.3.2017

Harmonogram BIO odpadu na I. pololetí 2017

Harmonogram BIOODPADU  I. pololetí roku 2017
     
DatumČas přistaveníLOKALITA  
ne 9.4.201713 - 16 hodJeštědská (u pošty) 
ne 9.4.201713 - 16 hodkřižovatka ul K Betáni x Do Dubin
ne 9.4.201713 - 16 hodkřižovatka ul. Lizstova x Kalmánova 
     
so 22.4.201713 - 16 hodkřižovatka ul. Ke Hrádku x Houbařská
so 22.4.201713 - 16 hodVolarská naproti hasičské zbrojnici  
     
ne 14.5.201713 - 16 hodkřižovatka ul. Úhlavská x Sobolákova
ne 14.5.201713 - 16 hodpochozí plocha před ZŠ ul. Krameriova 
ne 14.5.201713 - 16 hodkřižovatka ul Do Dubin x Pod Javory
     
Co je bioodpad    
Bioodpad (biologicky rozložitelný odpad) je jednou ze složek komunálního odpadu, vedle 
papíru, skla, plastů, objemného odpadu, nebezpečného odpadu a nápojových kartonů. 
     
Do bioodpadu patří:   
·        tráva a plevel    
·        listí (bez smetků z ulice)   
·        větve stromů a keřů   
·        spadané ovoce    
·        kuchyňský odpad z ovoce a zeleniny (slupky apod.)  
·        sedliny kávy a čaje (i s papírovým filtrem), čajové sáčky 
·        skořápky od vajec    
·        neznečištěná zemina (bez květináčů)   
·        pokojové rostliny    
·        květináče z lepenky a rašeliny  
Do bioodpadu naopak nepatří:  
·        zbytky jídel (tzv. gastroodpad)   
·        jedlé oleje    
·        maso a kosti    
·        uhynulá zvířata   
Vyskočit nahoru