Jste zde

Nejdůležitější předpisy

Nejdůležitější předpisy přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí

Městská část Praha – Kunratice si řídí těmito základními předpisy:

Tyto předpisy obsahují základní ustanovení, samostatnou působnost, přenesenou působnost, hovoří o činnosti zastupitelstva městské části, rady městské části, o starostovi a tajemníkovi úřadu, komisích, odborech – tj. orgánech rady, o nápravě nespravedlivých opatření, o městské policii, způsob vydávání vyhlášek.

Jmenované zákony, Statut a vyhlášky jsou k nahlédnutí na ÚMČ Praha – Kunratice

  • pondělí: 8-12, 13-17:30
  • úterý: 8-12, 13-14:30
  • středa: 8-12, 13-17:30
  • čtvrtek: 8-12, 13-14:30
  • pátek*: 8-12, 13-13:30
  • *pouze podatelna

Některé odbory a oddělení se řídí zvláštními zákony, kterými je poskytování informací upraveno nebo omezeno. Jedná se např. o zákon 123/1998Sb., o právu na informace o životním prostředí, 455/1991Sb., živnostenský zákon, 268/1949Sb., zákon o matrikách a další ( vše v aktuálním znění ). Zvláštní zákony jsou k nahlédnutí na příslušných odborech a odděleních v úředních hodinách

 Plné znění zákonů lze získat také např. na www.vlada.cz v odkazech na jednotlivá ministerstva a na www.portal.gov.cz 

Vyskočit nahoru