Jste zde

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Dle zákona ČNR č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Tento poplatek se vybírá za zábor veřejného prostranství přístupného každému bez omezení. Zábor musí být předem ohlášen a povolen Úřadem MČ Praha - Kunratice. Vyplněnou Žádost o užívání veřejného prostranství (včetně příloh dle textu) je nutné doručit do podatelny Úřadu MČ Praha-Kunratice. Po projednání žádosti je nutné zaplatit stanovený poplatek.

Sazba za zábor :

Sazby poplatku za každý i započatý m2 a každý i započatý den činí

 1. za umístění stavebního zařízení pro provádění staveb a jejich změn a pro související skládky materiálů - 10,- Kč
 2. za umístění stavebního zařízení u havárií inženýrských sítí, zejména energetických, telekomunikačních, tepelných a jiných vedení a pro skládky materiálů atd. - 3,- Kč
 3. za umístění reklamních zařízení - 5,- Kč
 4. za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje (včetně restauračních zahrádek sloužících k občerstvení, a to i samostatně umístěných)
  • 1. mimo tržiště - 5,- Kč
  • 2. na tržišti - 5,- Kč
 5. za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí - 50,- Kč
 6. za umístění zařízení cirkusů - 10,- Kč
 7. za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb - 5,- Kč
 8. pro potřeby tvorby filmových a televizních děl - 10,- Kč
 9. za umístění skládek - 10,- Kč
 10. pro kulturní akce - 4,- Kč
 11. pro sportovní akce - 2,- Kč
 12. za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová vozidla - 10,- Kč
 13. za provádění výkopových prací - 10,- Kč
 14. za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb - 10,- Kč
 15. pro reklamní akce - 10,- Kč

Číslo účtu 2000690389/0800, s.s.1343, VS přidělí správce poplatku

Vazba na agendu: 
Vyřizuje: 
kubatm
Poplatek: 
Ano
gotop