Jste zde

Hřbitov

MČ Praha – Kunratice je provozovatelem veřejného pohřebiště – hřbitov v Kunraticích, ulice Hřbitovní. V souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., v platném znění, byl 27. 6. 2002 MHMP odsouhlasen „ Řád veřejného pohřebiště Kunratice“. Od 1. 3. 2013 jsou platné nové ceny nájmu a služeb pro hřbitov v Kunraticích. Tento Ceník byl odsouhlasen poradou starostky č. 94 ze dne 18. 2. 2013.

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:

leden, únor ......... 8.00 – 17.00 hod.

březen až říjen ......... 8.00 – 19.00 hod

listopad, prosinec ......... 8.00 – 17.00 hod.

2. 11. Památka zesnulých, vč. předcházející soboty a neděle ......... 8.00 – 19.00 hod.

Uložení urny je možné po nahlášení na ÚMČ Praha-Kunratice a zaplacení poplatku 100,- Kč. Informace o platnosti nájemních smluv, zaplacení nájmu, převodu nájemních smluv nebo podání žádosti o přidělení hrobového místa viz telefon níže.

Vyřizuje: 
krejcovad
gotop