Jste zde

Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt

Plátcem poplatku je ubytovatel (dále jen ubytovatel), který na území MČ Praha-Kunratice poskytuje ubytování za úplatu. Tento je povinen oznámit Registračním listem ohlášenípoplatkové povinnosti ve lhůtě 30 dnů ode dne zahájení ubytovací činnosti. Poplatek za rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v místech soustředěného turistického ruchu za účelem rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu. Sazba poplatku činí 15,- Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu. Poplatek ve stanovené výši vybere ubytovatel. Po skončení kalendářního čtvrtletí je ubytovatel povinen podat Hlášení rekreačního poplatku ÚMČ Praha-Kunratice celkový počet dnů pobytu ubytovaných osob, které podléhají pobytu, a celkovou částku poplatku, kterou je povinen odvést. Poplatek je splatný bez vyměření do patnáctého dne každého následujícího měsíce. Poplatku nepodléhají osoby mladší 18 let a starší 70 let, osoby nevidomé, bezmocné a s těžkým zdravotním postižením.

Číslo účtu 2000690389/0800, SS 1342, VS rok+měsíc

Vyřizuje: 
krejcovad
Poplatek: 
Ano
Vyskočit nahoru