Jste zde

Místní poplatek z ubytovací kapacity

Poplatková povinnost vzniká dnem zahájení provozu ubytovacích zařízení určených k přechodnému ubytování za úplatu. Poplatek platí ubytovatel, který přechodné ubytování poskytl. Tento je povinen oznámit Registračním listem ohlášení poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Sazba poplatku činí 6,- Kč za každé využité lůžko a den. Po skončení kalendářního čtvrtletí je poplatník povinen podat Hlášení ubytovacího poplatku ÚMČ Praha-Kunratice celkový počet obsazených lůžek v kalendářním čtvrtletí, a to do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí. Poplatek je splatný bez vyměření do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí.

Číslo účtu 2000690389/0800, SS1345, VS rok+čtvrtletí

Vyřizuje: 
chalupovak
Poplatek: 
Ano
Vyskočit nahoru