Jste zde

Údržba dětských hřišť a sportovišť

Na území Městské části Praha – Kunratice se nachází celkem osm dětských hřišť a 2 sportovišť. Dětská hřiště jsou volně přístupná každému v rámci Návštěvního řádu daného hřiště.

Na všech hřištích platí zákaz poškozování a znečišťování prostor a zařízení, vstupu se zvířaty, kouření, konzumace alkoholu a omamných látek, vjezdu motorových vozidel, stanování a rozdělávání ohňů a pořádání propagačních či reklamních akcí. 

Vyskočit nahoru