Jste zde

Pokácení stromu

Dotaz / námět: 
Mám na zahradě vzrostlý strom a rád bych ho pokácel. Co mám udělat, chci-li pokácet strom, nebo keř a mohu kácet dřeviny na mém pozemnku bez povolení? Děkuji.
Reakce: 

Ke kácení stromů a keřů rostoucích mimo les je třeba povolení vydané formou rozhodnutí na základě předložené zdůvodněné žádosti vlastníka pozemku (uživatele pozemku se souhlasem vlastníka), doplněné výpisem z KN a plánkem kácených dřevin, výčtem dřevin s uvedením druhu dřeviny a obvodu kmene ve 130 cm výšky, u keřů - plochy.
 
Bez povolení může kácet dřeviny pouze fyzická osoba, která je vlastníkem pozemku a obvod kmene stromu je menší než 80 cm ve výšce 13O cm od úpatí stromu a souvislá plocha keřového porostu je menší než 40 m2. Nebo strom v havarijním stavu (pouze se oznámí).

Vyskočit nahoru