Zvířata

Očkování psů

text
 
Informace pro majitele psů
Máte psího miláčka, pak právě pro Vás je tu pár rad a návodů jak postupovat při obtížích,na co se zaměřit a hlavně co nezanedbat.Prvním krokem k vzájemnému bezproblémovému soužití lidí a psů ve městě je důsledné udržování čistoty: Povinnost uklízet psí exkrementy vyplývá § 2 písm. g) obecně závazné vyhlášky č. 8/2008 Sb., o udržování čistoty na území hl. města Prahy. Porušení výše uvedených ustanovení postihuje Městská policie. Pokud se Vám nelíbí, že majitel po svém psu neuklízí, obraťte se prosím přímo na nejbližšího příslušníka Městské policie. Na území Kunratic je síť speciálních košů na sběr psích exkrementů. Koše jsou pravidelně vyváženy, dezinfikovány a doplňovány ekologickými pomůckami, usnadňujícími sběr exkrementů. Sebrané nečistoty mohou být odkládány do všech sběrných nádob na komunální odpad. Nutno připomenout Zákaz vstupu psů na dětská hřiště a pískoviště  - dle § 2 písm. c) vyhlášky č. 6/2001 Sb., o ochraně veřejné zeleně. Zákaz se vztahuje na veškerá hřiště a pískoviště (oplocená i doposud neoplocená) bez výjimky.K úspěšnému chovu psů patří i nezbytný stupeň ovladatelnosti zvířete. V žádném případě nesmí docházet k obtěžování či napadení ostatních spoluobčanů. Majitelé psů si musí uvědomit,že jejich svoboda, a tím i svoboda jejich chlupatých přátel, končí tam, kde začíná omezování druhých.

Samozřejmou povinností majitelů psů je:• zajištění pravidelného očkování svých svěřenců proti vzteklině. Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči• přihlášení psa k místnímu poplatku ze psů • každý chovatel (právnická nebo fyzická osoba, která drží nebo chová zvíře nebo zvířata, trvale nebo dočasně, přemísťuje zvíře, nebo obchoduje se zvířaty) psa chovaného na územ hl.m. Prahy je povinen ve smyslu § 7a odst. 1 vyhlášky HMPč. 18/2004 Sb., kterou se mění obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 23/2003, o místním poplatku ze psů, nechat psa, který je starší než 6 měsíců, trvale označit mikročipem, který odpovídá ISO standardu vydanému Evropskou unií, nebo tetováním,• ve smyslu § 7b odst. 1 vyhlášky HMP č. 18/2004 Sb., kterou se mění obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 23/2003, o místním poplatku ze psů, je chovatel povinen se do 30 dnů od označení psa přihlásit do evidence chovatelů psů, kterou vede Magistrát hlavního města Prahy.

 
 
Umísťovací výstava koček

V neděli 11. listopadu 2012 se koná v prostorách Chvalské tvrze (Praha 9, Horní Počernice) v pořadí již 15. Výstava pro kočku - podzimní umísťovací výstava opuštěných koček