Kontejnery na textil

Nepotřebné věci potřebným lidem
Pro velký zájem o odevzdání nepoužívaného textilu do kontejnerů umístěných u pošty v ul . Ještědská se ÚMČ Praha - Kunratice rozhodl dokoupit nové 2 kontejnery na sběr použitého textilu a umístil je v sídlišti Zelené údolí ul. Za valem a v sídlišti Flora ul. Jana Růžičky.
O svoz oblečení se stará společnost Diakonie Broumov http://diakoniebroumov.wbs.cz/Nepotrebne-veci-potrebnym-lidem.html 
Děkujeme za Váš zájem a pomoc lidem, kteří jsou v nouzi