Změny v MHD od 1. 9. 2012

od 1. 9. 2012 dochází k významným změnám v MHD
linka č. 114  zkrácena do zastávky Ústavy akademie věd ( v úseku IKEM - Šeberák nahrazeno linkou č. 193)
linka č. 193 prodloužena na zastávku Šeberák, zkráceny intervaly Linka opačným směrem vede až do zastávky Nádraží Vršovice přes zastávky nemocnice Krč, Metro Budějovická, Metro Pankrác

 

Změny Praha 4 + Kunratice:
Tramvaje: 3       Ve směru z centra je odkloněna ze zastávky Bílá labuť přes Florenc, Invalidovnu, Palmovku, Bulovku do zastávky Kobylisy, v úseku Kobylisy – Nádraží Braník celotýdenně vložené spoje (nově PÁTEŘNÍ LINKA); v úseku Vltavská – Lehovec nahrazena linkou 25.
6       Ve směru z centra je z Karlova náměstí odkloněna přes Albertov a Náměstí Bratří Synků na Spořilov; z Anděla je odkloněna přes Smíchovské nádraží do Sídliště Barrandov (v úseku Smíchovské nádraží – Sídliště Barrandov jede pouze v pracovní dny ráno); v úseku Anděl – Kotlářka nahrazena linkou 4.
11      Zkrácena o úsek Olšanské hřbitovy – Černokostelecká (nahrazena linkou 5), v úseku Olšanské hřbitovy – Náměstí Bratří Synků v pracovní dny cca 6:00 – 19:00 vložené spoje (nově PÁTEŘNÍ LINKA).
17      Ve směru z centra odkloněna ze zastávky Kobylisy k Vozovně Kobylisy, ve špičkách pracovních dnů nově všechny spoje v celé trase. PÁTEŘNÍ LINKA.
18      Beze změny (Petřiny – Vozovna Pankrác). 21      Zrušena (Nádraží Braník – Národní třída – Nádraží Braník), nahrazena linkou 3.
Autobusy: 106     Ve směru od Kačerova odkloněna přes Starý Spořilov, Spořilov, Sídliště Spořilov na Roztyly (v úseku Kačerov – Roztyly v provozu pouze každý druhý spoj). METROBUS.
113     Prodloužení intervalů v mimošpičkových obdobích – koordinace s linkami 331 a 333. 114     Zkrácení do zastávky Ústavy Akademie věd (v úseku IKEM – Šeberák nahrazena linkou 193); nově v provozu pouze v pracovní dny cca do 20:00.
117     Zrušena (Kačerov – Poliklinika Modřany), nahrazena linkami 165, 215. 118     V pracovní dny cca do 20:00 prodloužena o úsek Dvorce – Smíchovské nádraží, ve směru z Budějovické odkloněna ze zastávky Depo Kačerov přes Severozápadní na Sídliště Spořilov (v oblasti Spořilova a Roztyl nahrazena linkou 106), zkrácení intervalů celotýdenně.  METROBUS.
121     Zkrácení o úsek Nádraží Braník – Na Knížecí, ve směru z Braníka odkloněna ze zastávky Nádraží Krč přes Rosečskou na Budějovickou (v úseku Budějovická – Sídliště Spořilov nahrazena linkou 118), prodloužení intervalů celotýdenně.
124     V oblasti Budějovické vedena obousměrně přes zastávky Budějovická a Krčská, zřízena zastávka Pod Jezerkou; zkrácení intervalu v pracovní dny ráno. METROBUS.
135     Ve směru z centra je odkloněna ze Spořilova přes Roztyly, Chodov na Koleje Jižní Město, ve směru z centra zajíždí do Sídliště Spořilov; v úseku Spořilov – Jižní Město nahrazena linkou 136, zkrácení intervalů v pracovní dny. METROBUS.
136     Ve směru z centra je odkloněna ze Spořilova přes Chodovec, Opatov a Háje na Jižní Město, nově nezajíždí do Sídliště Spořilov; v úseku Spořilov – Koleje Jižní Město nahrazena linkou 135. METROBUS.
138     Nová midibusová linka (Sídliště Skalka – Skalka – Centrum Zahradní Město – Topolová – Sídliště Spořilov – Spořilov a zpět směr Sídliště Skalka). V provozu celodenně, celotýdenně.
139     Ve směru z centra odkloněna z Tylovy čtvrti přes Nádraží Modřany do Komořan (v úseku Tylova čtvrť – Na Beránku nahrazena linkou 150), zřízena zastávka Pod Jezerkou, zkrácení intervalu v pracovní dny ráno. METROBUS.
148     Zkrácení o úsek Kavčí hory – Budějovická (nahrazeno linkami 188 a 193), zkrácení intervalů o víkendu. 150     Z Polikliniky Modřany prodloužena do zastávky Na Beránku, zrušena zastávka Čechova čtvrť; nově v provozu v kloubových vozech a celodenně, celotýdenně. METROBUS.
157     Zkrácena o úsek Poliklinika Modřany – Na Beránku, ve směru Kačerov zřízena zastávka Čechova čtvrť, nově v provozu obousměrně a také v pracovní dny odpoledne, zkrácení intervalu v pracovní dny ráno, nově provozována ve standardních vozech.
165     Zkrácena o úsek Zbraslavské náměstí – Cementárna Radotín (v úseku Zbraslavské náměstí – Nádraží Radotín nahrazena linkou 255), ze Zbraslavského náměstí nově vedena do Sídliště Zbraslav, zkrácení intervalů v úseku Komořany – Sídliště Zbraslav ve špičkách pracovních dnů.
170     Ve směru od Jižního Města je ze zastávky V Zápolí odkloněna přes Budějovickou, Ryšánku, Branické náměstí, Přístaviště a Chaplinovo náměstí do zastávky Pražská čtvrť, kde nahrazuje linku 192 (v úseku Budějovická – Pražská čtvrť jede o víkendu pouze každý druhý spoj). Ve zrušeném úseku nahrazena linkou 106; zkrácení intervalů ve špičkách pracovních dnů. METROBUS.
182     Zrušena (nahrazena linkami 139, 189). 188     Nově provoz kloubových vozů, prodloužení intervalů v pracovní dny, zřízena zastávka Pod Jezerkou. METROBUS. 189     Prodloužení intervalů ve špičkách pracovních dnů. METROBUS. 192     Zrušena (Budějovická – Pražská čtvrť), nahrazena linkami 121, 170.      193     Ze zastávky IKEM, resp. Ústavy Akademie věd prodloužena na Šeberák, zkrácení intervalů ve špičkách pracovních dnů. METROBUS.
196     Prodloužena o úsek Kačerov – Michelská – Jesenická – Strašnická, nově v provozu celodenně a celotýdenně ve standardních vozech, zkrácení intervalů. METROBUS.
197     Zkrácení intervalů v pracovní dny, o víkendu nově provoz kloubových vozů (sloučení s linkou 198). METROBUS.    
198     Zrušena (Smíchovské nádraží – Sídliště Písnice), nahrazena linkou 197.  203     Zrušena (Vavřenova – Jižní Město), nahrazena linkami 106, 170, 293. 205     Zkrácena do trasy Zelený Pruh – Budějovická / Poliklinika Budějovická, zkrácení intervalů v pracovní dny ráno, provoz pouze cca do 23:30, nově provoz standardních vozů (ve zrušeném úseku nahrazena linkou 139).
215     Prodloužení intervalů ve špičkách pracovních dnů. METROBUS. 293     Zkrácena o úsek Litochlebské náměstí – Háje (nahrazeno linkou 125). 331     Nově ukončena v zastávce Kačerov. 333     Nově ukončena v zastávce Kačerov, v pracovní dny část spojů nově v kloubových vozech, zkrácení intervalů v pracovní dny dopoledne, o víkendech a večer.
362     Zřízena zastávka IKEM.
Autobusová výluka v Michelské ulici
Z důvodu rekonstrukce další části Michelské ulice v úseku Ohradní – Nuselská je cca do listopadu 2012 přerušen provoz autobusů v úseku Na Rolích – Michelská.
Změny autobusových linek:
124     Linka je v úseku Kloboučnická – Budějovická, resp. Poliklinika Budějovická odkloněna přes zastávky Jezerka, Sdružení a Pankrác.
139     Linka je v úseku Kodaňská – Na Návrší (nově Pod Dálnicí), resp. Kačerov odkloněna přes zastávky Koh-i-noor, Bohdalec, Chodovská, Teplárna Michle (jen směr Želivského), Spořilov (jen směr Želivského) a Severozápadní.
150     Linka je v úseku Chodovská – Na Návrší (nově Pod Dálnicí), resp. Kačerov odkloněna přes zastávky Teplárna Michle (jen směr Želivského), Spořilov (jen směr Želivského) a Severozápadní.
196     Linka je v úseku Chodovská – Na Návrší (nově Pod Dálnicí), resp. Kačerov odkloněna přes zastávky Teplárna Michle (jen směr Želivského), Spořilov (jen směr Želivského) a Severozápadní. Ze zastávky Chodovská je vedena po své nové pravidelné trase na Strašnickou.

215     Linka je ze zastávky Kačerov prodloužena přes zastávky Na Návrší (nově Pod Dálnicí) a Na Rolích a dále jednosměrně přes zastávky Hadovitá, Ohradní a Na Schodech pro zajištění náhradní obsluhy této oblasti.

Soubor ke stažení: