Správa "HOZ" hlavních odvodňovacích zařízení

Pozemkový fond České republiky s účinností od 1. 7. 2012 převezme působnost Zemědelské vodohospodářské správy v agendě plnění úkolů ve veřejné správě a oblastech upravených zejména stavebním a vodním zákonem (vydávání vyjádření a stanovisek vyžádaných podle ustanovení příslušných právních předpisů pro činnost správních úřadů, plnění povinností vlastníků vodních děl a další).
 

Soubor ke stažení: