Kácení dřevin v Bažantnici

Z důvodu velkého výskytu kůrovce v kunratické Bažantnici bylo dne 12. 7. 2012 započato kácení napadených dřevin.
Zároveň dojde na celém území Bažantnice k odstranění suchých stromů, které by mohli ohrozit bezpečnost obyvatel.