Upozornění pro občany

Z důvodů ohrožení zdraví upozorňujeme na potřebu vyvarovat se konzumace alkoholu, zejména z neověřených a neidentifikovatelných balení.Dále upozorňujeme na zřízení informační linky v souvislosti s otravami metanolem a možností nechat si zdarma stanovit obsah metylalkoholu v alkoholických nápojích s obsahem cca 40% obj. etylalkoholu.
Bližší informace a soubory ke stažení na
http://www.praha-kunratice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=576&Itemid=27

Informační linkaV souvislosti s pokračujícím skandálním případem otrav metanolem z alkoholických nápojů zřizuje Centrum zdraví, výživy a potravin SZU v Brně informační linku, kde se veřejnost může dotázat na obecné informace týkající se vlivu metanolu na zdraví, velikosti škodlivých dávek, jak se jednoduše chránit, případně další informace, pokud budou v dané chvíli dostupné. Linka primárně neinformuje o činnosti kontrolních orgánů, které podávají informace samostatně. Linka bude pracovat až do zvládnutí případu. • telefon +420 515577511 (541211764) (v pracovních hodinách)• mobil +420 602245606 (mimo pracovní hodiny)• mail na adresu methanol@chpr.szu.cz• základní informace také na webu: http://czvp.szu.cz/aktuality/metanol.htm
Stanovení obsahu metanolu v alkoholických nápojíchV souvislosti s výskytem alkoholických nápojů na tuzemském trhu s podezřelým obsahem nabízí Státní zdravotní ústav - Oddělení pro chemickou bezpečnost výrobků pro orgány státní správy (bez omezení) a nekomerční sféru (max. 3 vzorky/žadatel) zdarma stanovení obsahu metylalkoholu v alkoholických nápojích s obsahem cca 40 % obj. etylalkoholu. Zájemci o tuto službu mohou doručit vzorky podezřelého alkoholu v původním obalu do naší laboratoře osobně. Naši pracovníci si odeberou z originálního balení vzorek o objemu cca 10 ml a obal vyfotografují. Zároveň vyplní ve spolupráci se žadatelem formulář. Vzorky mohou být zaslány i poštou na níže uvedenou adresu našeho oddělení. V tomto případě musí být zaslána originální lahev (s původními etiketami) s nejméně 20 ml zbývajícího originálního obsahu. Ke vzorku se musí připojit kompletně vyplněný  formulář pro každý zasílaný vzorek. Výsledky stanovení pro nekomerční sféru budou do 3 pracovních dnů zaslány elektronickou cestou na vámi poskytnutou emailovou adresu, pro orgány státní správy bude vystaven na požádání zkušební protokol.Podmínka pro provedení analýz zdarma je poskytnutí nezbytných informací požadovaných ve formuláři, zejména pro další šetření orgánů státní správy. Pokud se rozhodnete pro osobní předání vzorků, informujte nás předem nejlépe telefonicky příp. emailem, abychom mohli domluvit bezproblémové převzetí vzorků v pracovní dny mezi 8.00 a 15.00 hod.
Adresa SZÚ: Oddělení pro chemickou bezpečnost výrobkůK rukám pí RoučkovéŠrobárova 48, 100 42 Praha 10 (areál vedle Vinohradské nemocnice)
Informace podávají: Ing. Karel Vrbík, tel. 267082554, email: vrbik@szu.czIng. Petr Gajdoš, tel. 267082249(2347), email: petr.gajdos@szu.czMgr. Václav Ševčík, tel. 267082347, email: vaclav.sevcik@szu.czVzorky k rozborům přijímá: pí Roučková, míst. č. 35, budova 11, tel. 267082584.