Svoz elektroodpadu a baterií

Městská část Praha - Kunratice a spol. REMA Systém připravili pro občany městské části Praha - Kunratice akci Svoz elektroodpadu a baterií
svoz se uskuteční dne 22. 9. 2012 a je zdarma

 
 Bližší informace naleznete na  http://www.remasystem.cz/index.php/cz/novinky.html