Omezení příjmu stavebního odpadu ve sběrném dvoře Dobronická 892, Praha - Kunratice

V období od 1. 1. 2013 bude přechodně pozastaven bezplatný příjem stavebního odpadu ve sběrném dvoře Dobronická 892, Praha - Kunratice. Doba trvání bude cca 2 měsíce.
Ostatní druhy odpadů mohou občané na tomto sběrném dvoře i nadále bezplatně odkládat. Jedná se o tyto druhy odpadů: objemný odpad, odpad ze zeleně, dřevo, kovy, papír, sklo, plasty, nápojové kartony, nebezpečné odpady a vyřazená elektrická a elektronická zařízení v rámci zpětného odběru elektrozařízení.
více na http://envis.praha-mesto.cz