Mobilní obchodní kancelář Pražské plynáranské a.s.

Pražská plynárenská,a.s. ve spolupráci s dceřinou společností  Měření dodávek plynu,a.s. a úřadem MČ Praha - Kunratice  nabízí  odběratelům zemního plynu novou službu - tzv. „mobilní obchodní kancelář“ , jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské,a.s. mohou vyřídit záležitosti, související s odběrem zemního plynu  bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2  a  4.

 

MOBILNÍ  OBCHODNÍ  KANCELÁŘ 
                          Pražské plynárenské, a.s.   
 
Termíny přistavení :
 
-        dne    26.07.12   od     8,00     do    11,00   hod.         
-        dne    30.08.12   od   12,00     do    14,30   hod.
-        dne      3.10.12   od   10,30     do    13,30   hod.
-        dne      5.11.12   od   14,30     do    17,00   hod.
-        dne    11.12.12   od     8,00     do    11,00   hod.
 
Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu VW Transporter, označeném logem Pražské plynárenské,a.s. , zaparkovaném na parkovišti za úřadem MČ Kunratice ( před poštou ). 
 
Pražská plynárenská,a.s. ve spolupráci s dceřinou společností  Měření dodávek plynu,a.s. a úřadem MČ Praha - Kunratice  nabízí  odběratelům zemního plynu
novou službu - tzv. „mobilní obchodní kancelář“ , jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské,a.s. mohou vyřídit záležitosti, související s odběrem zemního plynu  bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2  a  4.
 
Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:
 
-         zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
-         změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.)
-         převzetí reklamace
-         výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
-         informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu
-         tiskopisy a informační brožury
 
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.
 
Bližší informace na tlf číslech  267175174  a  267175202,  www.ppas.cz