Program Čistá energie Praha pro rok 2012

Dotace je určena fyzické nebo právnické osobě s trvalým pobytem nebo sídlem na území České republiky, která na území hl. m. Prahy v době od 1.9.2011 do 31.10.2012 změnila topný systém ve prospěch ušlechtilých paliv, případně instalovala systém využívající obnovitelné zdroje energie (dále jen „OZE“) v bytě nebo objektu, který obsahuje převážně trvale obývané byty, a které neslouží k podnikání (např. ubytovací zařízení typu hotel, hostel, penzion apod.). Bližší informace naleznete na http://envis.praha-mesto.cz/(3ivjes55gn222wnggmol2qea)/zdroj.aspx?typ=2&Id=86362&sh=1580215155