Setkání s občany Kunratic

Setkání se starostkou a členy zastupitelstva proběhne v pondělí 16. dubna od 18 hod
v zasedací místnosti kunratické radnice. Na setkání není připraven žádný pevný program,
protože se chceme věnovat výhradně dotazům a připomínkám vás, občanů.
Zastupitelstvo MČ Praha - Kunratice