Životní podmínky 2012 - výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 2012 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice - EU-SILC 2012 (Životní podmínky 2012). Smyslem je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 30 evropských zemích. Šetření proběhne v době od 25. února do 13. května 2012 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Případné dotazy zodpoví pracovník Krajské správy ČSÚ v hl.m. Praze pověřený řízením šetření Životní podmínky 2012, paní RNDr. Jana Šídlová, tel 274 052 084.