Anketa Jak hodnotíte životní prostredí MC Praha - Kunratice

Anketa  - Jak hodnotíte životní prostredí MC Praha - Kunratice
účelem je zjistit Váš názor na životní prostredí naší MČ. Touto formou se snažíme oslovit co nejširší okruh občanu a budeme velmi rádi, pokud i Vy přispejete svými podněty, které pro nás budou klíčové při plánování udržitelného rozvoje životního prostředí v MČ Praha - Kunratice. Vaše odpovedi významně napomohou našemu úsilí o zlepšení stávající situace. Zdvorile Vás žádám o vyplnení tohoto dotazníku. Dekuji Vám za Vaši pomoc a odpovedný prístup
Ing. Arch. Ivana Kabelová, starostka MC Praha - Kunratice
Anketa ke stažení

Jak hodnotíte životní prostredí MC Praha - Kunratice

Soubor ke stažení: