Sběrný dvůr hl. m. Prahy

Na rozhraní Městské části Praha - Kunratice a městké části Praha - Libuš je nově zřízen Sběrný dvůr hl. m. Prahy ul. Dobronická 892, vjezd z ul. Obrataňská, kam mohou občané zdarma odevzdat objemný odpad, odpad z údržby zeleně ....

 Sběrný dvůr hl. m. Prahy v ul Dobronická 892, vjezd z ul. Obrataňská  Bližší indormace tel: 605 079 049,  www.vs-ekoprag.cz
Provozní doba:
Letní čas     Po - Pá 8.30 - 18.00hod     
Zimní čas     Po - Pá 8.30 - 17.00hod
                 So   8.30 - 15.00 hod  
                 Neděle zavřeno
 
Občané mohou odevzdat:
- Objemný odpad (nábytek, zařízení domácností)
- Dřevěný odpad
- Odpad z údržby zeleně
- Stavební odpad z byt. úprav (v množství do 1m3 zdarma)
- Papír - Plasty - Kovový odpad
- Pneu (poplatek 25,- Kč/1ks)
- Elektrozařízení (ledničky, pračky, televize, sporáky, počítače, videa atd.)
- Nebezpečné odpady (mimo eternitu a azbestu)