Program Čistá energie Praha pro rok 2011

V rámci tohoto programu hlavní město Praha poskytuje dotace na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl. m. Prahy, a to jak fyzickým, tak i právnickým osobám. Další informace o pravidlech programu, formulář programu pro podání žádosti a vzorovou smlouvu uzavíranou mezi žadatelem a hl.m. Prahou jsou k dispozici na webových stránkách envis.praha-mesto.cz v sekci Energetika a ŽP.