DEN POHYBU - Ve zdravém těle zdravý duch

KARDIOCENTRUM IKEM, MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 – KUNRATICE, LESY HL. M. PRAHY, ZÁKLADNÍ ŠKOLA KUNRATICE pořádají 24.6.2011 od 8:00-14:00
DEN POHYBU - Ve zdravém těle zdravý duch
Praha – Kunratice, start-cíl u vstupu do lesa při ulici Krále Václava IV.
Zahájení 8:15 ing.arch.Ivana Kabelová, starostka MČ Praha –Kunratice9:00 - 11:00 Nordic Walking Tour 2011 – pokus o rekordAkce - Birki, Nadace zdravé srdce Hané
Záštity:Ministerstvo zdravotnictví – Doc.MUDr.L. Heger,CSc. Primátor hl. m. Prahy – Doc.MUDr.B. Svoboda,CSc. Česká lékařská komora – prof.MUDr. M. Aschermann,DrSc.