Informace o uzavírce komunikace Vídeňská

V souvislosti s výstavou gravitační a tlakové kanalizace v ul. U Rakovky, Hornická, Hutnická, Jeřábnická, K Betáni a v části ulice Vídeňská bude dle rozhodnutí Odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy provedena částečná uzavírka komunikace Vídeňská v úseku Pod javory – U Rakovky, a to od 3.7.2011 do 31.8.2011. Uvedená částečná uzavírka bude v období od 10.7.2011 do 31.7.2011 dále rozšířena na úsek Kunratická spojka – Dobronická z důvodu opravy povrchu komunikace Vídeňská. Po dobu uzavírek zůstane sjízdný pruh komunikace Vídeňská směřující do centra Prahy, pro druhý jízdní pruh směrem z centra Prahy je stanovena objízdná trasa ulicemi Dobronická, Libušská a Kunratická spojka.
Provoz autobusů linek PID  ve směru do centra bude zachován, ve směru z centra bude veden po objízdné trase. Zřízené zastávky: „Dobronická“ a Sídliště Písnice“, zrušené zastávky: „U tří svatých“ a „Betáň“. Zastávka „Betáň“ ve směru do centra bude posouvána dle postupu prací.